Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Økologisk mat – kvalitet og helseeffekter-

Hva vet vi om kvalitet og helseeffekter av økologisk mat – og hva vet vi ikke? Professor Axel Mie ved Karolinska Institutet i Sverige har oppsummert eksisterende forskning om dette i en ny vitensyntese fra Sveriges Lantbruksuniversitet.

Det er knapt et år siden den norske Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) presenterte sin rapport om forskning på økologisk og konvensjonell mat. Siden den gang har det framkommet mer forskning hvor mat fra de to driftsformene sammenlignes. Det er likevel få forskningsprosjekter som svarer direkte på spørsmålet om helseeffekter av å spise mat fra ulike driftsmetoder. Det er mer vanlig – og langt enklere - å bare undersøke innholdet av ønskete og uønskete stoffer i økologisk og konvensjonell mat.

Nå har Sveriges Lantbruksuniversitet utgitt en oppdatert vitensyntese, hvor særlig systematiske revyartikler og store metaanalyser er brukt som utgangspunkt for å diskutere de ulike temaene. Vitensyntesen tar ikke mål av seg å være altomfattende, men har i tillegg til oversiktsstudier også valgt ut noen enkeltstudier for å belyse spesielle tema, gjerne med svensk eller europeisk perspektiv. Forfatterne konkluderer med at forskningen ikke har noe klart svar på om økologisk mat er sunnere enn konvensjonell mat, men at ut fra interessante resultater i enkeltstudier bør det framover legges mer vekt på studier av potensielle helseeffekter hos mennesker av henholdsvis konvensjonell og økologisk mat.

 Mie, A. & M. Wivstad 2015. Organic food – food quality and potential health effects. A review of current knowledge and a discussion of uncertainties.