Emne
Økologiske epler

Økologiske epleavlinger i 2014

Epleavlinger på fire økologiske bruk har blitt registrert. Det teoretiske avlingsnivået i feltene var over 1 200 kg per dekar. Det er viktig at andelen 1.klasse-epler av avlingen blir størst mulig

I 2013 sertifiserte Debio 1 260 dekar epleareal som økologisk. Kunnskap om forventet avlingsnivå er liten. Andelen av avlingene som omsettes som 1.klasse er liten. Dette skyldes blant annet at epler som i utgangspunktet er egnet til konsumfrukt blir sendt til juice-produksjon. Dette skyldes blant annet at detaljhandelen selger plastbrett med 4-6 epler, med jevn eplestørrelse, noe som gjør at litt for små og litt for store epler ikke kan brukes.

Tre rådgivningsenheter i Norsk landbruksrådgivning gjennomførte i fjor avlingsregistreringer for å finne ut mer om norske, økologiske epleavlinger og flaskehalser i produksjon og omsetning. Felt med sorten Aroma i Buskerud, Sogn- og Fjordane, Vestfold og Hordaland var med i registreringene.

Det var stor variasjon i avlingene mellom feltene. Størst faktisk avling var det på feltet i Sogn og Fjordane. Det teoretiske avlingsnivået var størst på feltet i Buskerud, og var i gjennomsnitt for alle feltene over 1 200 kg per dekar. Gjennomsnittlig prosentdel klasse 1 var 67 % for alle feltene. Det var flere årsaker til utsortering, og insektgnag seint i sesongen og for små epler var de viktigste årsakene. Eplene ble høstet bare en gang, og en del epler var overmodne på høstetidspunktet, noe som gir dårlig lagringsevne.

Kilde: Myren, G. Avlingsregistrering i økologiske eplefelt. Norsk landbruksrådgivning Viken, 16.1.2015. 

Rapporten om registreringene kan lastes ned:

Bøthun, M, L. Lyngstad og G. Myren 2015. Avlingsregistreringer økologiske eplefelt. Norsk landbruksrådgivning i Sogn og Fjordane, Hordaland og Viken.