Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Foto: Anita Land, Bioforsk

-Omsetning av økologisk mat øker globalt

I 2013 ble det omsatt økologiske produkter for 72 milliarder US dollar globalt. Om lag 2 millioner bønder dyrker i alt 430 millioner dekar jord som er sertifisert som økologisk.

Denne statistikken er publisert i årets utgave av boka «The World of Organic Agriculture. Her går det fram at på verdensbasis øker etterspørselen etter økologisk mat, flere bønder dyrker økologisk og stadig mer areal blir sertifisert for økologisk drift.

I alt 170 land er med i statistikken. USA, Tyskland og Frankrike topper lista over hvilke land som har det største markedet, målt i pengeverdi. Som fjerde land på lista ligger Kina, som er med i statistikken for første gang. India, Uganda og Mexico har flest økoprodusenter. Forbruket per innbygger, målt i pengeverdi, er Sveits, med Danmark på andreplass, henholdsvis 210 og 163 Euro.

I Sverige var det en kraftig økning i salget av økologiske matvarer i 2014, til 15,5 milliarder svenske kroner, noe som er en økning på 38 % i forhold til året før. Dette utgjør en markedsandel på 5,6 %. Svenskproduserte varer står for mye av denne økningen. Mer informasjon: www.ekoweb.nu/?p=11363

De nyeste norske omsetningstallene for økologiske varer i dagligvarehandelen er fra 1.halvdel av 2014, og viser at det var 30 % økning i kroneverdi fra samme periode i 2013. Første halvdel av 2014 var det blant annet god vekst i omsetningen av økologisk frukt og grønnsaker. Landbruksdirektoratet anslår dessuten at andre omsetningskanaler hadde en vekst på ca. 20 % første halvår 2014.

 

Landbruksdirektoratet 2014. Produksjon og omsetning av økologisk matvarer. Rapport for 1.halvår 2014. Rapport-nr. 21-2014.  

Willer, H. & J. Lernoud (Red.) 2015. The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2015. FiBL-IFOAM Report. Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Frick and IFOAM – Organics International, Bonn