Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Eng og tingvollkirka
Foto: Liv Birkeland

Større mangfold gir større avlinger-

Forskjellene mellom avlinger i konvensjonelt og økologisk landbruk er mindre enn det har vært hevdet tidligere. Driftsmetoder som øker mangfoldet kan også øke avlingene i økologisk landbruk. Dette kommer fram i en ny, stor metaanalyse med data fra hele verden.

Meta-analysen omfatter 115 studier hvor avlinger i konvensjonelt og økologisk landbruk er sammenlignet. Forskerne har beregnet at i gjennomsnitt var avlingene fra økologisk drift 19,2 % lavere enn avlingene fra konvensjonell drift. Denne forskjellen er mindre enn det tidligere studier har kommet fram til. Dataomfanget i denne metaanalysen er tre ganger større enn det som har vært benyttet før, og omfatter mer enn 1 000 observasjoner.

Forskerne påpeker imidlertid at den viktigste forskjellen fra tidligere studier er at deres analyse har andre svar på hva som betyr mest for avlingsforskjellen. De fant at større mangfold i form av samplanting og vekstskifte, reduserte avlingsforskjellene mellom de to driftsformene, hvis disse metodene bare ble brukt i økologisk drift. Forskerne konkluderer derfor med at resultatene tyder på at forskning i agroøkologiske driftsmåter kan redusere eller eliminere avlingsforskjellene mellom de to driftsmetodene for noen kulturer eller geografiske områder.

Lauren C. Ponisio, Leithen K. M`Gonigle, Kevi C. Mace, Jenny Palomino, Perry de Valpine, Claire Kremen 2014. Diversification practices reduce organic to conventional yield gap. The Royal Society Proceedings B