Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Norske åkerbønner – alternativ til importert soya?

Åkerbønner inneholder mye protein og kan erstatte soya i kraftfôret. De gir god forgrødeeffekt og et bedre vekstskifte ved korndyrking. Norsk Landbruksrådgivning Viken har nylig oppdatert sin dyrkingsveiledning for åkerbønner.

Åkerbønner er en ettårig belgvekst, og er dermed en aktuell fôrvekst for økologisk landbruk på grunn av sin evne til å samle nitrogen fra lufta og sitt høye proteininnhold.  Åkerbønnene inneholder rundt 30 % proteiner, noe som gjør at de kan erstatte importert soya i kraftfôr. Krav til jorda er omtrent som til erter, men åkerbønnene er mer tørkesvake. For å få god vekst og stor avling er det nødvendig med god jordstruktur.

Sortsvalg

Innholdet av garvesyre, tanniner, varierer med sortene og er koblet til fargen på blomstene. Tanniner er uheldig i dyrefôr, særlig til enmagete dyr. Sorter med hvite blomster inneholder ikke tanniner. Norsk klima fordrer at det brukes tidlige sorter, og den finske sorten Kontu har vist seg godt egnet i forsøk og praksis. Columbo er en annen tidlig sort.

Åkerbønner også i nord?

Åkerbønnedyrking har tradisjonelt blitt anbefalt bare i de beste strøkene på Østlandet. Med lenger vekstsesong kan det være aktuelt med dyrking også lenger nord.  Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland dyrket åkerbønner i 2014, blant annet i Vesterålen.  Med en noe redusert såmengde vil hver plante kunne nyttiggjøre seg lyset i nord maksimalt til vekst og utvikling av belger. I følge landbruksrådgiver Ragnhild Renna er erfaringene fra årets sesong såpass gode at det i 2015 vil bli prøvedyrket åkerbønne på flere gårdsbruk i området.

Dyrkingsveiledning for alle

Forfatter John Ingar Øverland har mange års erfaring med dyrking av åkerbønner i forsøk og praksis. Dyrkingsveilederen omhandler dyrkingsforhold og sortsvalg, såtid og –mengde, gjødsling og plantevern. Veilederen er skrevet for både konvensjonelle og økologiske dyrkere, og mange av dyrkingsrådene er like for begge driftsformer. Veilederen inneholder bilder av hvilke skader aktuelle skadegjørere kan gjøre. Til slutt gis det anbefalinger for høsting og tørking av åkerbønnene.

Øverland, J.I. Dyrkingsveiledning for åkerbønner. Norsk Landbruksrådgivning Viken www.nlr.no/fagartikler/17136