Emne
Enkorn

Sortsvalg viktig for kornavlingene

Forsøk med økologisk dyrking av bygg, havre og hvete viser interessante sortsforskjeller når det gjelder avlingsnivå og kvalitet. Forsøkene har pågått på Østlandet og i Midt-Norge i flere år.

Det er ingen offisiell verdiprøving av kornsorter for økologisk dyrking i Norge. Aktuelle markedssorter og nytt sortsmateriale prøves likevel ut i veiledningsforsøk, under økologiske vekstbetingelser. Lokale enheter av Norsk Landbruksrådgivning på Østlandet og i Midt-Norge står for praktisk gjennomføring av feltforsøkene. Forskere ved Bioforsks avdeling på Apelsvoll leder utprøvingene.

Fagforum korn har utgitt tre artikler med resultater fra disse veiledningsforsøkene for sorter av bygg, havre og hvete dyrket økologisk. Resultater for ulike sorter med hensyn til avlingsnivå og kvalitetsegenskaper er oppgitt, både for 2013 spesielt og som snittverdier for årene 2010-2013. Artiklene gir også en utfyllende omtale av sortene og resultatene.

Fagforum korn er et samarbeid mellom Bioforsk og Norsk Landbruksrådgivning og administreres av Bioforsk Øst, Apelsvoll. Fagkoordinator for korn er Einar Strand.

>>KORNFORUM