Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Foto: Anita Land, Bioforsk

Avlsstrategier for husdyr i økologisk landbruk

Prosjektet «LowInputBreed» ble avsluttet tidligere i år. Utvikling av nye avlsstrategier og forbedret husdyrhold har vært målet for det EU-finansierte prosjektet. De mange resultatene fra prosjektet er lett tilgjengelig på nett

Målet med prosjektet har vært å forbedre husdyras helse og velferd, produktkvalitet og ytelse gjennom forskning og utvikling på avlsstrategier og forbedret husdyrhold for mjølkekyr, sau, gris og verpehøns i økologisk landbruk.  Arbeidet har også omfattet husdyrproduksjon i lav-intensive driftsformer.

Fra prosjektet er det utgitt ti nyhetsbrev. Det siste, som kom i august, oppsummerer hele prosjektet. Resultater fra de fire hovedarbeidsområdene mjølkeproduksjon, sau, gris og verpehøns blir presentert i en svært kort presentasjon, og i form av lenker til alle foredragene som ble holdt på avslutningsseminaret i april og til de 18 temaarkene som presenterer underprosjektene og resultatene fra dem. 

Forskere fra 21 institusjoner i 15 land har deltatt i det EU-finansierte prosjektet, som startet i 2009. I Norden har København Universitet deltatt. Prosjektet har vært ledet av universitetet i Newcastle i England og det økologiske forskningsinstituttet FiBL i Sveits. På prosjektets hjemmeside vil det i tida framover bli lagt ut flere publikasjoner fra prosjektet.

Nyhetsbrev med oppsummering av hele prosjektet: www.lowinputbreeds.org/fileadmin/documents_organicresearch/lowinputbreeds/newsletter-no-10.pdf

Prosjektets hjemmeside: www.lowinputbreeds.org/