Økonomi & marknad
Foto: Kirsty McKinnon

-Økonomien i økologisk løk-, gulrot- og potetproduksjon

Agronomi, investeringsnivå og omsetningsform er de faktorene som mest påvirker økonomien i økologisk dyrking av potet, gulrot og løk.

Økonomi i økologisk potetdyrking

Her presenteres økonomiske kalkyler for økologisk potetproduksjon basert på tre tenkte gårder. Salgbar avling er hentet fra erfaringstall i Sør-Norge og forsøk gjort i Agder. Avling for økologisk potet kan svinge mye fra år til år. Økonomien er illustrert med data fra Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning.

Økonomi  og agronomi i gulrotproduksjon

Mulighetene for å oppnå et godt økonomisk resultat er knyttet til mange faktorer. God avling, gode omsetningsmuligheter og god pris er utslagsgivende faktorer. Gode avlinger med god kvalitet er mulig, forutsatt at gulrot dyrkes på velegnet jord og at dyrkeren har gode kunnskaper om kulturen som dyrkes.

Økonomi i økologisk løkproduksjon

Her presenteres økonomiske kalkyler for økologisk løkproduksjon basert på tre tenkte gårder.

Beregninger og publisering er gjort med støtte fra Landbruksdirektoratet