Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Årets unge bonde 2014 driver økologisk, selvfølgelig

Tor Jacob Solberg (32) er kåret til Årets unge bonde 2014 . Prisen ble delt ut av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. Han er opptatt av å rydde gamle beiteområder og skog, og er engasjert i dyrevelferd, bærekraft og økologisk landbruk.

Tor Jacob Solberg startet i 2004 med to kyr. Han kjøpte sin egen gård på det åpne marked bare 21 år gammel. Han hadde ikke tid til å vente på å ta over gården han har odel på. Her har han utviklet et moderne gårdsbruk med 70 kyr.

Les mer om Tor Jacob Solberg  på Landbruksdepatementet sine nettsider HER

Kommentarer til artikkelen

Legg til ny kommentar:
  • Vis respekt for andre lesere og omtalte personer. Kommentaren kan være inntil 1000 tegn.