Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Plantevern i økologisk landbruk

Plantevern i økologisk landbruk omfatter både forebyggende og direkte tiltak. Kunnskap om nytteorganismer og ulike skadegjørere er en forutsetning for vellykket plantevern. Her presenteres bøker, informasjonsmateriell og nettsider om plantevern i ulike kulturer.

I økologisk drift må direkte planteverntiltak alltid ses i sammenheng med forebyggende tiltak. God plantekultur i form av bla. egnede arter og sorter, vekstskifte, godt reinhold og tilrettelegging for skadegjørernes naturlige fiender er viktige forebyggende tiltak. God jordkultur vil styrke kulturplantene og gi dem god vekst og motstandskraft mot angrep av ulike skadegjørere redusere behovet for direkte tiltak, som f.eks tilpasset gjødsling, rett pH i jorda, god drenering og lite jordpakking. Mye av litteraturen som presenteres her omfatter mange ulike former for forebyggende tiltak.

Direkte tiltak kan likevel bli nødvendig å sette inn i løpet av sesongen. Bøkene, heftene og nettsidene på lista inneholder beskrivelser av mange direkte tiltak mot ugras, skadedyr og sykdommer. Det kan f.eks være mekaniske og termiske tiltak mot ugras og fysiske og biologiske midler mot skadedyr og sykdommer.

Litteraturlista omfatter både norsk og annen nordisk litteratur. Mye kan lastes ned fra internett, ellers er bestillingsadresse oppgitt.: Oversikt over fagstoff om plantevern i økologisk landbruk 2014 (pdf)

Oversikt over fagstoff om plantevern i økologisk landbruk 2014

Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 1: Bakgrunn, biologi og tiltak. Lars Olav Brandsæter m. fl. Bioforsk og Gan Forlag, 2006. ISBN 10: 82-492-0732-7 

Ogräskontroll på åkermark. Anneli Lundkvist, Jordbruksverket. 

Handbok i mekanisk ogräsbekämpning, för jordbruksgrödor och trädgårdskulturer. Utgiver: JTI- Insitutet för jordbruks- och miljöteknik, Sverige. Kan bestilles fra: bestallning@jti.se

Fagartikler om ugras: www.agropub.no/id/1700

Plantevernguiden.no - Nettbasert tjeneste som gir en samlet oversikt over kjemiske og biologiske plantevernmidler. 

Plantevernleksikonet - En integrert del av plantevernguiden.no, og omfatter informasjon rundt biologi og bekjempelse av skadegjørere. Hele serien om Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk vil etter hvert kunne lastes ned herfra. 

Korsmos ugrashage – Et utvalg av Korsmos ugrasplansjer, supplert med nye fortografier av ugrasarter. 

Nyttedyr – svensk app fra Jordbruksverket, med 15 grupper av nyttedyr. Gratis nedlastning 

Eng og beite

Åtgärder mot skräppa (no. høymole) i ekologisk odling. Råd i praktiken.

Korn, oljevekster og kjernebelgvekster

Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 3: Korn, oljevekster og kjernebelgvekster. L.O. Brandsæter, K. Mangerud, S. M. Birkenes, G. Brodal & A. Andersen. Bioforsk Fokus 4 (4). Bioforsk, 2009. ISBN 978-82-17-00459-2(kan lastes ned fra www.bioforsk.no)

Økologisk kornproduksjon: Frøugras. Bioforsk Tema 1 (33) 2006, oppdatert 2008

 Økologisk kornproduksjon: Flerårige ugras. Bioforsk Tema 1 (34) 2006, oppdatert 2008 

Åtgärder mot kvickrot i ekologisk produktion. Råd i praktiken. Jordbruksinformation 29, 2008.

Radhackning – från sådd till skörd i lantbruksgrödor. Jordbruksinformation 1, 2012

Ekologisk odling av åkerböna. Råd i praktiken. Jordbruksinformation 7, 2013

Potet

Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 2: Grønnsaker og potet. R. Meadow, L.O. Brandsæter, S. M. Birkenes & A. Hermansen. Bioforsk Fokus 3 (10). Bioforsk, 2008. ISBN 978-82-17-00415-8

Dyrkingsveiledning for økologisk potetdyrking. P.J. Møllerhagen 

Grønnsaker på friland

Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 4: Frukt og bær. D. Røen, L.O. Brandsæter, S. M. Birkenes, G. Jaastad, A. Nes, N. Trandem & A. Stensvand. Bioforsk Fokus 3 (7). Bioforsk, 2008. ISBN 978-82-17-00373-1

Følgende nr. i serien Bioforsk Tema, kan lastes ned fra www.agropub.no/id/11566.1

Plantevern i økologisk dyrking av frilandsgrønnsaker
G. L. Serikstad, Bioforsk Økologisk & K. Bysveen, Økoringen Vest. Bioforsk Tema 9(13) 2014

Tiltak mot skadegjørere i økologisk gulrotproduksjon
G. L. Serikstad, Bioforsk Økologisk, K. Bysveen, Økoringen Vest & Thomas Holz, NLR Østafjells Bioforsk Tema 9(14) 2014

Tiltak mot skadegjørere i økologisk produksjon av kålvekster 
G. L. Serikstad, Bioforsk Økologisk, K. Bysveen, Økoringen Vest & Thomas Holz, NLR Østafjells Bioforsk Tema 9(15) 2014

Tiltak mot skadegjørere i økologisk produksjon av løkvekster
G. L. Serikstad, Bioforsk Økologisk, K. Bysveen, Økoringen Vest & Thomas Holz, NLR Østafjells Bioforsk Tema 9(16) 2014

Tiltak mot skadegjørere i økologisk produksjon av salat
G. L. Serikstad, Bioforsk Økologisk, K. Bysveen, Økoringen Vest & Thomas Holz, NLR Østafjells Bioforsk Tema 9(17) 2014

Bær

Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 4: Frukt og bær  . D. Røen, L.O. Brandsæter, S. M. Birkenes, G. Jaastad, A. Nes, N. Trandem & A. Stensvand. Bioforsk Fokus Vol. 3, nr 7. Bioforsk, 2008. ISBN 978-82-17-00373-1(kan lastes ned fra www.bioforsk.no)

Nyttedyr, skadedyr og sjukdom i frukt- og bærhagen. O. Sørum, Skald forlag 2010. http://skald.no

Følgende nr. i serien Bioforsk Tema, kan lastes ned fra: www.agropub.no/id/11105.0

- Tiltak mot skadegjerarar i økologisk bærdyrking: Jordbær. (10 Mb). Bioforsk Tema 7 (13) 2012

- Tiltak mot skadegjerarar i økologisk bærdyrking: Bringebær. Bioforsk Tema 7 (14) 2012

 Følgende nr. i serien Bioforsk Tema, kan lastes ned fra www.agropub.no/id/10406:

Bladmidd i økologisk bringebærdyrking Bioforsk Tema 6 (13) 2011

Plasttunnelar for dyrking av økologiske bær Bioforsk Tema 6 (1) 2011

- Jorddekke i økologisk bærdyrking  Bioforsk Tema 5 (4) 2010

Gråskimmel i økologisk jordbærdyrking. Bioforsk Tema 4 (15) 2009

- Rotsnutebiller i økologisk jordbærdyrking. Bioforsk Tema 4 (13) 2009

Frukt

Bildesamling - Nyttedyr, skadedyr og sjukdomar i frukthagen. D. Røen, O. Sørum & J. Børve 2010 Kan kjøpes i trykt versjon: Njøs næringsutvikling AS, kr 125,- inkl. mva., post@njos.no.

Plantevernplaner for eple, pære og plomme: www.agropub.no/id/10424.0

Växtskydd i ekologisk fruktodling 2014. Jordbruksverket 2014.

Urter

Ugrasregulering, sykdommer og skadedyr:

Ugrasregulering

Sjukdommer og skadedyr