Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Høner på Tingvoll gard
foto Liv Birkeland

Trengs det egne raser til økologisk fjørfeproduksjon?-

Dette spørsmålet var starten på et utredningsarbeid som Bioforsk Økologisk har utført på oppdrag fra Mattilsynet og Regelverksutvalget for økologisk produksjon (RVU). Oppdraget omfattet verpehøns, broilere og kalkun.

Økologisk produksjon av egg, kylling- og kalkunkjøtt er regulert av internasjonale og nasjonal regler og skiller seg fra regler for tilsvarende konvensjonell produksjon med hensyn til bygningsforhold, utegange, fôr og veterinærmedisin. Mange egenskaper som er viktig for husdyrvelferd blir påvirket både av miljø og av genetiske egenskaper. Utredningen gir en oversikt over forskning om hvordan dyr med et bestemt genetisk opphav kan være mer eller mindre tilpasset ulike produksjonssystemer. Et eksempel på det er de rasktvoksende broilerrasene som benyttes i konvensjonell produksjon – de passer dårlig i et økologisk driftssystem.

Arbeidet har også omfattet en spørreundersøkelse blant fjørfeprodusenter som driver økologisk. De fleste produsentene svarer at de er middels fornøyd med det dyrematerialet som fins, og at de ønsker større valgmuligheter generelt og raser tilpasset økologisk drift spesielt. Høy produksjon, rolige og robuste dyr var egenskaper produsentene ønsket seg for raser til økologisk drift.

Utredningen viser at det vil være klare fordeler med å benytte dyr som er selektert for økologisk produksjon. Fjørfeavlen er internasjonal og det er ingen egen norsk avl per i dag. Nordisk og internasjonalt samarbeid er nødvendig innen forskning, rådgivning og avlsarbeid for å kunne utvikle økologisk fjørfeproduksjon best mulig.   

Brunberg, E., L. Grøva & G.L. Serikstad: Genetics and welfare in organic poultry production. A discussion on the sustainability of available breeds and hybrids. Bioforsk Rapport nr. 10, 2014.

Rapporten er på engelsk, med et fyldig norsk sammendrag.

Rapporten kan lastes ned her