Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Utvalg av grønnsaker og frukt

Økologiske grønnsaker gav færre tilfeller av svangerskapsforgiftning-

Resultater fra en stor, norsk Mor og barn-undersøkelse viser at gravide som ofte spiser økologiske grønnsaker har lavere risiko for å få svangerskapsforgiftning enn kvinner som sjelden eller aldri gjør det.

Mer enn 28 000 kvinner som var gravide med sitt første barn i perioden 2002 til 2008 deltok i undersøkelsen i regi av Folkehelseinstituttet. 5,3 % av disse fikk svangerskapsforgiftning. Årsaken til denne komplikasjonen er ikke kjent, men faktorer som gir økt risiko er de samme som for hjerte-karsykdom. Tidligere undersøkelser har vist at gravides kosthold kan påvirke risikoen for svangerskapsforgiftning.

I Mor og barn-undersøkelsen ble kvinner som ofte spiste økologiske grønnsaker sammenlignet med dem som sjelden eller aldri spiste slike grønnsaker i løpet av svangerskapet. Undersøkelsen viste at den første gruppen (8,8 % av de spurte) hadde 21 % lavere risiko for å få svangerskapsforgiftning enn de andre.

Disse resultatene presenteres i en artikkel som nylig er publisert i British Medical Journal Open. Artikkelen inneholder bl.a. noen mulige forklaringer på resultatene for dem som spiste økologiske grønnsaker:

-      Lavere eksponering for kjemiske sprøytemidler

-      Høyere inntak av planters naturlige beskyttelsesstoffer, f.eks antioksidanter

-      Gunstigere tarmflora som gjør kroppen mindre utsatt for betennelser

Folkehelseinstituttet er forsiktige med å trekke konklusjoner om årsaksforhold fra denne typen studier, men sier på sin hjemmeside at funnet er svært interessant fordi dette er en av de første studiene som har undersøkt sammenhengen mellom bruk av økologisk mat og svangeskapsutfall hos en så stor gruppe og hvor det samtidig er tatt hensyn til øvrig kosthold og andre faktorer ved tolking av resultatene.

Kilder:

Økologisk mat kan gi færre tilfeller av svangerskapsforgiftning. 


Torjusen H, Brantsæter, AL, Haugen M, Alexander J, Bakketeig LS, Lieblein G, Stigum H, Næs T, Swartz J, Holmboe-Ottesen G, Roos G, Meltzer HM. Reduced risk of pre-eclampsia with organic vegetable consumption; results from the prospective Norwegian Mother and Child Cohort Study. BMJ Open 2014;4: e006143.doi:10.1136 /bmjopen-2014-006143
Artikkelen kan lastes ned fra:
http://bmjopen.bmj.com/content/4/9/e006143.full.pdf+html