Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Seminar om miljøvennlig landbruk

Miljømelk er forskning på gardsnivå. Bioforsk har studert 20 melkegarder i Møre og Romsdal og sett på sammenhengen mellom økonomiske resultater og miljøeffekter av gardsdrifta.

Store variasjoner

På seminaret får vi presentert resultater av studiene og diskutere årsakene til den store variasjonen mellom gardsbrukene i undersøkelse.

Forskerne har beregna avling, avdrått, økonomi, energibruk, utnytting av tilført næringsstoffer og utslipp av drivhusgasser.

Resultater fra dette omfattende prosjektet blir presentert i Molde 30-31. oktober. Samtidig med at forskeren presenterer resultata fra prosjektet har man invitert samarbeidspartnere fra Tyskland, Danmark, Sverige som har gjennomført liknende prosjekter.

Hele programmet finner du HER:

PÅMELDING

Program pdf