Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Forbruket går opp – arealet på stedet hvil

Stadig flere forbrukere interessert i miljø, helse og sunn mat kjøper økologisk mat. Det er ingen tilsvarende økning i økologisk areal og økologiske produsenter, verken i Norge eller Sverige. En svensk rapport analyserer hva ulike aktører kan gjøre for å øke andelen av innenlandske økologiske produkter på markedet.

Omsetningen av økologiske matvarer i dagligvarehandelen i Norge økte med 16 % i 2013. En tilsvarende økning var det også gjennom andre salgskanaler, blant annet økte omsetningen i storhusholdninger med 22 % i fjor. Samtidig gikk samlet økologisk areal ned. Dette må bety at det er økte markedsmuligheter som ikke blir benyttet.

Situasjonen er den samme i Sverige, i 2013 økte samlet omsetning med 13 %.  Om lag 4 % av årlig omsetning av mat og drikke i Sverige er økologisk. I følge tall fra 2010 er om lag halvparten av varene produsert i Sverige. Dagligvarehandel, offentlige kantiner og hotell/restaurant står for hoveddelen av omsetningen, som utgjorde 11,6 milliarder svenske kroner i 2013. Rapporten «EKO: Logiskt eller ologiskt? Vilka affärsmöjligheter finns?» beskriver utviklingen av det svenske markedet for økologiske produkter og hvilke motiv forbrukerne har for å kjøpe slike varer. Dette sammenlignes med utviklingen internasjonalt og i Danmark/Tyskland. Forfatterne beskriver også hvilke roller de ulike aktørene i den svenske varekjeden har og har hatt i utviklingen av øko-markedet.

Rapporten diskuterer hva de ulike markedsaktørene. Hva kan de enkelte delene av matvarekjeden gjøre for at andelen økologisk mat i markedet skal øke? På slutten nevnes tre tiltak som hver av de fem instansene kan gjøre: stat/myndigheter, regel- og kontrollorgan, primærprodusentene, matvareindustrien og dagligvarehandelen. Disse tiltakene omfatter alt fra landbrukspolitiske strategier til samarbeid mellom bønder og bedre eksponering av varene i butikkene. De fleste tiltakene er relevante også for situasjonen i Norge.

EKO: Logiskt eller ologiskt? Vilka affärsmöjligheter finns? Macklean insikter #5, juni 2014