Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Manuell og mekanisk ugrasregulering i gulrot

Omlegging til økologisk dyrking – hva skal til?-

Etterspørselen etter økologisk dyrkete grønnsaker, frukt og bær er stor, men konvensjonelle produsenter vegrer seg likevel for å legge om. Anna B. Milford ved Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, NILF, har spurt dyrkere hvorfor de ikke dyrker økologisk. 

Konvensjonelle produsenter frykter avlingstap på grunn av skadegjørere ved omlegging til økologisk drift. De er dessuten redd for å ikke få omsatt produktene som økologiske, og dermed ikke få merpris. Tolv økologiske dyrkere ble også intervjuet, og disse hadde i liten grad opplevd avlingsnedgang eller dårligere produktkvalitet etter omlegging. Imidlertid hadde noen av dem opplevd problemer med pris og omsetningskanaler.

På spørsmål om hva som skal til for å få flere til å legge om, var økt etterspørsel og bedre lønnsomhet det vanligste svaret. Presentasjon av suksesshistorier, bedre informasjon og veiledning om dyrkingsmetodene, flere og bedre tekniske hjelpemidler og mulighet for parallellproduksjon ble også nevnt.

Prosjektet ble finansiert av Statens Landbruksforvaltning og NILF.

Årsaker til manglende motivasjon for økologisk dyrkning blant norske frukt-, bær- og grønnsaksdyrkere. Milford, A.B. NILF Notat 2014-9

www.nilf.no/om_nilf/Nyheter/2014/hvorfor_dyrker_ikke_flere_okologisk