Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Andelslandbruket som økologisk spydspiss-

Andelslandbruk ivaretar og fremmer miljømessig, økonomisk, sosial og kulturell bærekraft og verdiskaping. Dette er en av konklusjonene i en ny rapport fra Telemarksforsking.

Antall andelslandbruk øker i Norge, og denne sesongen er rundt 15 virksomheter i gang. Interessen for å bli andelshaver er stor blant forbrukere. Alle andelslandbrukene i Norge drives økologisk, og målet med prosjektet har vært å se på hvilken betydning denne type landbruk kan ha i å fremme kunnskap om og økt forbruk av økologisk mat.

I prosjektet er fem norske andelsgårder undersøkt, i tillegg har 450 andelshavere ved sju andelsgårder svart på spørsmål. I rapporten sammenlignes dessuten norsk andelslandbruk med praksis og erfaringer fra andelsgårder i USA og England. Forfatteren konkluderer med at andelslandbrukenes kunnskap og erfaringer om formidling, samarbeid og endringsprosesser bør komme flere til gode enn de involverte, for i større grad bli del av en bærekraftig utvikling på lokalt nivå.

  • Hvitsand, C. Økologisk spydspiss: Andelslandbrukets rolle i å fremme bioøkonomi, og økt kunnskap om og forbruk av økologisk mat. TF-rapport nr. 341, 2014

Rapporten kan lastes ned fra: www.tmforsk.no/publikasjoner/filer/2527.pdf