Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Nytteinsekter trives med blomsterplanter-

Økt plantemangfold i og rundt jordbruksarealer gir bedre livsmiljø for nytteinsekter. Nytteinsekter er naturlige fiender av ulike skadegjørere og kan være en viktig del av plantevernstrategien i økologisk landbruk.

EPOK - Centrum för ekologisk produktion och konsumtion ved Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)har gitt ut et informasjonshefte om hvordan vi kan hjelpe nytteinsektene ved å plante blomsterplanter. Dette kan gi økt tilgang på føde, enten fra plantene sjøl eller alternative byttedyr i perioder da det ellers er dårlig tilgang på næring.

Det finns kunnskap om denne evnen hos ettårige vekster, som for eksempel honningurt og koriander. Kunnskap om hvilke flerårige vekster, busker og trær som kan fremme naturlige fiender er derimot lite kjent.

Hovedforfatter er Ulf Nilsson ved Institutionen för ekologi på SLU, som arbeider med bruk av naturlige fiender i kontroll av skadegjørere.

«Gynna nyttiga insekter med blommande växter» Av Ulf Nilsson og Karin Ullvén, EPOK, SLU

Informasjonsheftet kan lastes ned

Kommentarer til artikkelen

Legg til ny kommentar:
  • Vis respekt for andre lesere og omtalte personer. Kommentaren kan være inntil 1000 tegn.