Emne

-Bøker

I tillegg til materialet som publiseres på Agropub er det flere norske og utenlandske bøker som kan være nyttige å lese. Lista nedenfor inneholder relevante bøker for den som er interessert i økologisk landbruk.


Jord- og plantekultur

 • Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 1: Bakgrunn, biologi og tiltak. Lars Olav Brandsæter m.fl. Bioforsk og Gan Forlag, 2006. ISBN 10: 82-492-0732-7
 • Økologisk plantekultur I og II. Bjørg Fritsvold og Olav A. Bø. Fagbokforlaget, 2000/2001. ISBN 82-7674-386-2
 • Ekologiskt lantbruk - Odling och djurhållning. Inger Källander. Bokförlaget Natur och Kultur, 2005. ISBN 91-27-35553-5
 • Økologisk jordkultur. Sissel Hansen og Kirsty McKinnon. Landbruksforlaget, 1999. ISBN 82-529-2311-9
 • Omlegging til økologisk landbruk. Anne-Kristin Løes, Bjørg Fritsvold og Knud Schmidt. Landbruksforlaget, 1996. ISBN 82-529-1738-0

Husdyrhold

 • Økologisk husdyrhald. Ingrid Olesen, Turid Strøm og Vonne Lund. Landbruksforlaget, 1999. ISBN 82-529-2307-0
 • Veterinærmedisin - alternative metoder. Are Thoresen, 1997. ISBN 82-994172 -0-1. Bestilles fra Homeopatibokhandelen, Oslo

Hagebruk

 • Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 4: Frukt og bær. D. Røen, L.O. Brandsæter, S. M. Birkenes, G. Jaastad, A. Nes, N. Trandem & A. Stensvand. Bioforsk Fokus Vol. 3, nr 7. Bioforsk, 2008. ISBN 978-82-17-00373-1
 • Økologisk hagebruk. S. Hansen, K. McKinnon, E. Mohr, V.R. Synnevåg & G. Vie. Landbruksforlaget 1997. ISBN 82-529-2095-0
 • Snegleslakterens håndbok. S. Ford. Landbruksforlaget, 2004. ISBN 82-529-2835-8
 • Villrosene - økologi i hagen. Marianne Leisner. Landbruksforlaget, 1996. Ny utgave 2014, bestilles fra marianne@gaiaarkitekter.no
 • Damms store Grønne Hagebok. P. Pears (red.). N.W. Damm & Søn AS, 2003. ISBN 82-496-0481-4
 • Jord og kompost. H. Kratschmer. Gjødsling og jordforbedring på naturens vilkår. Landbruksforlaget, 2001. ISBN 82-529-2489-0
 • Skolehagen - Etablering, drift og pedagogisk tilrettelegging av en skolehage. Linda Jolly og Marianne Leisner. Landbruksforlaget, 2000. ISBN 82-529-2546-4
 • Økologisk urtedyrking i Norden. B. Galambosi.  Forskningsparken på Ås, 1994

Økonomi

 • Økonomi for økologisk landbruk, del 1 og 2. Maria Bjune, Olav J. Ellingsen, Bjørg Fritsvold, Jon Gjerdåker og Erik Solheim.  Fagbokforlaget, 1999. ISBN 82-7674-398-6, 82-7674-399-4
 • Frå ressurs til produkt. B. Ness. Fagbokforlaget, 1999. ISBN 82-7674-388-9

Diverse

 • Global Development of Organic Agriculture: Challenges and Prospects. Niels Halberg, Hugo F. Alrøe, M.T. Knudsen, Erik S. Kristensen (red.) CABI, 2006. ISBN 9781845930783
 • The World of Organic Agriculture 2008. Organic Farming Worldwide 2008: Overview & Main Statistics. Helga Willer (red.) IFOAM, SÖl & FiBL. Kan bestilles fra www.ifoam.org
 • Ekologiskt lantbruk och biologisk mångfåld - en litteraturöversikt. Johan Ahnström. CUL, Sveriges Lantbruksuniversitet, 2002. ISBN 91-576-6270-3
 • Tun, bygninger og økologi. Rolf Jacobsen. Landbruksforlaget, 2001. ISBN 82-529-2312-7
 • From Pioneer to Policy. G. Holt & M. Reed (reds.). CABI International, 2005. ISBN 1-84593-038 X.

Kokebøker/produktkvalitet

 • Måltid, årstid, nåtid! Økologisk mat i storkjøkken. L. birkeland, L. Solemdal & G. Beherns. Bioforsk Økologisk 2007. ISBN 978-82-8202-001-5
 • Økologisk mat. N. D. Hensley, J. Hensley og P. Løwe. Flux Forlag 2006. ISBN 10: 82-92773-03-7
 • Slipp råvarene løs. J. S. Syvertsen. Sirene Forlag. ISBN 82-92410-00-7
 • Organic farming, food quality and human health. A review of the evidence. Soil Association, 2001. ISBN 0-905200-80-2
 • Handbook of organic food safety and quality. J. Cooper, U. Niggli & C. Leifert. Woodhead Publishing Ltd., England 2007. ISBN 978-1-84569-010-6
 • Økologiske fødevarer og menneskets sundhed. Rapport fra vidensyntese. FØJO-rapport nr 14/2001, Danmark. ISSN 1398-716x
 • Grønn Gourmet. Bente Westergaard. Spartacus Forlag, 1998. ISBN 82-430-0097-6

Historikk

 • fremtiden er økologisk. debio og økologisk landbruk i Norge gjennom 25 år. Hans-Olav Moen, Debio 2011
 • I god jord - Norsk senter for økologisk landbruk 1986-2006. Svein Sæter. Norsk senter for økologisk landbruk, 2006. ISBN 82-7687-130-5
 • Sogn Jord- og Hagebruksskule - Frå potetprest til økoskule. Hans H. Thyri. Selja Forlag, 2005. ISBN 82-91722-53-6
 • Geschichte des Ökologische Landbaus. Georg E. Siebeneicher. Stiftung Ökologie & Landbau, 2002. ISBN 3-926104-65-1
 • The Origins of the Organic Movement. Philip Conford. Floris Books 2001. ISBN 0-86315-336-4
 • Organic Farming: An International History. W. Lockeretz. CABI, England. ISBN-13: 978-0-85199-833-6

Klassikere

 • Landbrukskurset. Åtte foredrag om idegrunnlaget for biologisk-dynamisk landbruk. Rudolf Steiner. Antropos Bokhandel og Forlag, 1992. ISBN 82-90059-48-5
 • The living Soil and the Haughley Experiment. Eve B. Balfour. Universe Books, 1976. ISBN 0-87663-269-x
 • Bodenfruchtbarkeit. Eine Studie biologishen Denkens. H. P. Rusch. Karl F. Haug Verlag, 1968. ISBN 3-7760-0304-9
 • An Agricultural testament. Sir Albert Howard. Oxford University Press, 1943
 • Farmers of forty centuries or permanent agriculture in China, Korea and Japan. F.H. King. Rodale Press, Inc., 1911.  ISBN 0-87857-054-3. Kan lastes ned gratis fra www.gutenberg.org/etext/5350

  Se også Internettsiden
  www.soilandhealth.org/