Emne

-Status for økologisk landbruk i EU

I 2011 ble det dyrket 96 millioner dekar økologisk i EU-landene. Nesten halvparten av arealet bestod av eng og beite, mens korn ble dyrket på 15 % av arealet. Sau og storfe var de to viktigste husdyrslagene i det økologiske husdyrholdet i disse landene. Dette er tall fra rapporten som Europa-kommisjonen nylig har gitt ut.

Rapporten gir et bilde av situasjonen for økologisk landbruk i EU-landene, først med en innledning om hovedtrekkene i utviklingen for økologisk landbruk, og deretter statistikk og data. Det har vært en rask utvikling innen sektoren og i 2011 var det registrert til sammen 270 000 økologiske foretak fordelt på produsenter, foredlere og importører.

Informasjonen går fram til 2011, da det var 27 medlemsland i EU. Status for EUs nyeste medlemsland, Kroatia, blir omtalt for seg sjøl.

Facts and figures on organic agriculture in the European Union.

Kan lastes ned fra:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/more-reports/pdf/organic-2013_en.pdf