Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Pioneren Ivar Torp

Ivar Torp var en foregangsmann for økologisk dyrking i Norge. Han praktiserte organisk-biologisk jordbruk og formidlet teori og praksis om metoden gjennom foredrag og skriftlige utgivelser i mange år. Boka «Pioneren Ivar Torp» gir et godt innblikk i det han stod for og det livet han levde.

De sveitsiske biologene Maria og Hans Müller, sammen med den tyske legen Hans Peter Rusch utviklet den organisk-biologiske dyrkingsmetoden rundt 1950. Metoden tar utgangspunkt i en naturvitenskapelig forståelse av hvordan levende matjord fungerer i sammenheng med alt annet liv. Ved å skape gode betingelser for livet i jorda, vil jorda gi friske planter, som igjen vil gi friske dyr og mennesker.

Ivar Torp gav ut studiepermen om denne dyrkingsmetoden i norsk versjon, ORBIO-permen. Han drev sin store grønnsakshage organisk-biologisk i et halvt århundre, og nesten like lenge reiste han rundt og holdt lysbildeforedrag om organisk-biologisk hagebruk. I 2010 mottok Torp kongens fortjenestemedalje i sølv for denne innsatsen. Mange har blitt inspirert av hans foredrag og sett hvordan teorien har blitt omsatt til praksis gjennom hans dyrking.

Sonja Pran har skrevet bok om Ivar Torp. Boka inneholder beretningen om hele hans liv, med glimt fra hagebruket hans og beskrivelse av metoden som lå bak. Det er også tatt med beskrivelser om mennesker han møtte og beretninger om etterkommerne hans, som har fortsatt i hans fotspor. Ivar Torp døde i 2013, 92 år gammel. Boka er et godt bidrag til beskrivelsen av utviklinga av deler av det økologiske landbruket i Norge.

  •  ORBIO-permen kan bestilles fra Herwig Pommeresche, tlf 51 43 92 37
  •  «Pioneren Ivar Torp» av Sonja Pran. Kolofon Forlag 2014