Emne

Finn forskningsresultater om økologisk landbruk-

Studenter, rådgivere, bønder og andre er interessert i hva som fins av forskningsresultater om økologisk landbruk og foredling, omsetning og forbruk av produktene fra slik produksjon. Organic Eprints er en internasjonal database for vitenskapelige publiseringer og prosjektbeskrivelser, åpen for alle.

Organic Eprints ble etablert av det danske forskningssenteret for økologisk landbruk, FØJO, i 2002. Året etter startet samarbeidet med det sveitsiske forskningsinstituttet for økologisk landbruk, FiBL. I dag er det nasjonale redaktører i flere europeiske land. I Norge er forsker Anne-Kristin Løes ved Bioforsk Økologisk redaktør. Hun sørger for at flest mulig norske bidrag legges inn i databasen.

Det elektroniske arkivet inneholder vitenskapelige artikler i fulltekst, sammen med bibliografisk informasjon, sammendrag og annen viktig informasjon knyttet til publikasjonene og forfatterne. Arkivet inneholder også informasjon om organisasjoner og prosjekter med tilknytning til økologisk landbruk. Teksten kan være på ulike språk, men de aller fleste tekstene har i det minste et engelsk sammendrag. Tilgangen til fulltekst-versjonen av noen av artiklene er begrenset, men det er enkelt å sende en forespørsel til forfatterne om kopi av artikkelen.

Organic Eprints er en del av en internasjonal bevegelse for «open access», dvs. fri tilgang til forskningsdata på internett for alle (Budapest Open Access Iniative). Organic Eprints øker stadig i omfang, etter hvert som det legges inn nye data. Arkivet er søkbart.

http://orgprints.org