Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Bruk mulighetene i offentlige matinnkjøp

Regjeringer må utnytte det potensialet som ligger i offentlig matinnkjøp til å utvikle mer rettferdige og bærekraftige matsystemer, oppfordrer FNs spesialrapportør for retten til mat, Olivier De Schutter. Han har nettopp avgitt sin siste offisielle rapport til FNs menneskerettighetsråd

-  Matvaresystemene blir stadig mer globalisert og utenfor politisk kontroll i det enkelte land, men offentlige matinnkjøp er en mulighet myndighetene har til å sikre ernæringsriktige og samtidig bærekraftige mattilbud. I tillegg vil forutsigbar etterspørsel etter mat til rettferdige priser kunne gi en livline til småbønder i utviklingsland som sliter med å konkurrere mot multinasjonale matprodusenter. Potensialet i statlig innkjøp må utnyttes til fulle, konkluderer De Schutter i rapporten «The Power of Procurement» 

Retten til mat er en av FNs menneskerettigheter. Offentlige innkjøpere oppfordres til å følge fem prinsipper ved matanskaffelser:
• Kjøp fra småskala matprodusenter; blant annet ved å utforme anbudsutlysing slik at mindre produsenter får tilgang
• Sikre rettferdige priser langs matvarekjeden
• Sett spesifikke krav til ernæringsmessig innhold i offentlig mattilbud
• Kjøp fra lokale leverandører når det er mulig og still krav til bærekraft i produksjonen
• Gjennomfør prosesser som bidrar til økt engasjement, deltakelse og ansvarlighet

Brasil fremholdes som et eksempel til etterfølgelse. Bredt sammensatte skolematkomiteer i mer enn halvparten av Brasils 5 500 kommuner har vært en nøkkelfaktor for suksess i å bedre skolenes mattilbud. Effektivitet og ansvarlighet er oppnådd gjennom bred deltakelse fra kommunale og statlige myndigheter, skoler, produsenter, bedrifter, foreldre og elever i utformingen av skolemattilbudet – et tilbud som nå dekker rundt 50 millioner barn.
Myndighetene i Brasil sørger for at 30 % av skolematbudsjettet går til matinnkjøp fra familiebruk og at det blir gitt merpris til økologiske leverandører.

I Italia er det vanlig at skolebarna får økologisk og lokal mat på skolen.

Italia er et annet eksempel fra et land som fremmer økologiske og tradisjonelle produkter gjennom sin lovgiving om offentlige matinnkjøp. Roma by har tatt en ledende rolle i å gjennomføre dialog mellom berørte parter i skolematordningen. Allerede i 2010 var nærmere 70 % av skolematen som serveres til 150 000 barn, økologisk.