Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Plantevern i økologiske grønnsaker-

Den norske produksjonen av økologiske grønnsaker dekker ikke den stigende etterspørselen, sier rådgiver ved Bioforsk Økologisk, Grete Lene Serikstad. Mangelfull kunnskap om økologisk plantevern kan være et hinder for at flere produserer økologisk. Derfor har Bioforsk i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving gitt ut flere Tema-ark med kortfattete oversikter over plantevern i økologisk dyrking.

-Dyrking av økologiske frilandsgrønnsaker krever et aktivt plantevern, bygd på forebyggende tiltak, sier Grete Lene Serikstad. Vekstskifte, god agronomi og godt reinhold er viktig – og rett tiltak til rett tid er helt nødvendig. Bioforsk Økologisk har gitt ut kortfattete oversikter over plantevern i økologisk dyrking av ulike frilandsgrønnsaker. Disse er tilgjengelige på nett.

For lite økologisk dyrking

Det ble godkjent rundt 2200 dekar økologisk produksjon av diverse frilandsgrønnsaker i Norge i 2012. Produksjonen på disse arealene dekker ikke etterspørselen, som har vært stigende i flere år. Omsetningen av økologiske grønnsaker i dagligvareforretningene økte med 25 % fra første halvår 2012 til første halvår 2013.

God planlegging nødvendig

Vellykket plantevern i økologisk landbruk krever god kunnskap og planlegging, sier Serikstad. Hun er hovedforfatter av Tema-arkene.

-Det er mange skadegjørere man ikke får gjort noe med når de først har kommet inn i åkeren, fordi kjemisk-syntetiske plantevernmidler ikke er tillatt. Produsentene må derfor helst hindre at skadegjøreren kommer inn i åkeren.

Ugras – den største utfordringen

Ugras er den største utfordringen man har i økologisk dyrking av grønnsaker. Ugras fører til reduserte avlinger og dårlig kvalitet på avlingene, fordi ugraset konkurrerer med kulturplantene om lys, vann og næring. Prislappen på hva ugras koster i økologisk grønnsaksdyrking er stor. Ordtaket “One year’s seeding makes seven years weeding” sier noe om hvor viktig det er at ugraset ikke får satt frø, sier Serikstad.

Hun understreker at med god planlegging og god agronomi får de som driver med økologiske grønnsaker likevel svært godt resultat.

Kunnskap om plantevernstrategier er viktig. Derfor har Bioforsk Økologisk utarbeidet en serie med Tema-ark om plantevern i økologisk dyrking av frilandsgrønnsaker. Tema-arka gir en kort oversikt over de mest aktuelle skadegjørerne, og beskrivelse av tiltak for å unngå kvalitetsreduksjon og nedgang i avlingene. Tema-arka inneholder også lister over litteratur og aktuelle nettadresser. Serien omfatter plantevern for økologiske frilandsgrønnsaker generelt, pluss hefter for gulrot, løkvekster, salat og kålvekster.

Tema-arka er delfinansiert med midler fra Landbruks- og matdepartementet via «Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler (2010-2014)». Tema-arka er publisert elektronisk og kan lastes ned fra www.bioforsk.no og www.agropub.no.

Tema-ark om plantevern i økologisk dyrking

Plantevern i økologisk dyrking av frilandsgrønnsaker
G. L. Serikstad, Bioforsk Økologisk & K. Bysveen, Økoringen Vest. Bioforsk Tema 9(13) 2014

Tiltak mot skadegjørere i økologisk gulrotproduksjon
G. L. Serikstad, Bioforsk Økologisk, K. Bysveen, Økoringen Vest & Thomas Holz, NLR Østafjells Bioforsk Tema 9(14) 2014

Tiltak mot skadegjørere i økologisk produksjon av kålvekster 
G. L. Serikstad, Bioforsk Økologisk, K. Bysveen, Økoringen Vest & Thomas Holz, NLR Østafjells Bioforsk Tema 9(15) 2014

Tiltak mot skadegjørere i økologisk produksjon av løkvekster
G. L. Serikstad, Bioforsk Økologisk, K. Bysveen, Økoringen Vest & Thomas Holz, NLR Østafjells Bioforsk Tema 9(16) 2014

Tiltak mot skadegjørere i økologisk produksjon av salat
G. L. Serikstad, Bioforsk Økologisk, K. Bysveen, Økoringen Vest & Thomas Holz, NLR Østafjells Bioforsk Tema 9(17) 2014

Se også www.bioforsk.no