Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Foto: Anne de Boer

-Proteininnhold i annenslåtten kan ikke alltid nyttes av kuaØkologisk mjølkeproduksjon har blitt mer intensiv, og det har blant annet ført til mer vekt på grovfôrkvaliteten. Førsteslåtten blir tatt tidligere, og dermed kommer mer enn halvparten av totalavlinga fra gjenveksten. I kløvereng inneholder gjenveksten mer kløver en førsteslåtten.

Men selv om kløverandelen i enga, (og dermed proteininnholdet) er høyest på ettersommeren, betyr det ikke at andelen nyttbart protein er høyere i surfôr fra andreslåtten. Bakgrunnen er at kløveren inneholder mindre lettfordøyelige karbohydrater som kan nyttes til produksjon av mikrobeprotein i vomma, skriver forskere i siste nummer av Buskap. Også ensileringsprosessen påvirker hvor mye av proteinet som kan nyttes av kua. Bruk av maursyrebaserte ensileringsmiddel kan øke AAT-produksjonen på gården.

Dette er de første forskningsresultatene som kommer fra FORUT-prosjektet, et Bioforsk-prosjekt der en har sett på fôrproduksjon og fôrutnytting basert på lokale ressurser.

Les mer om proteinverdi i vårvekst og gjenvekst i Buskap

 

Les mer om FORUT-prosjektet