Husdyrhald & fôring

-Lønnsomt med økt grovfôropptak

Lønnsomheten hos trønderske økomjølkprodusenter øker med avdråtten per årsku. Økende grovfôropptak gir økt lønnsomhet, skriver forskere fra Bioforsk i siste nummer av Buskap. De har gått gjennom tall fra Kukontrollen og Tine Effektivitetsanalyse, for å se på sammenhengen mellom kraftfôrandel og driftsresultat.

Økologisk mjølkeproduksjon er blitt intensivert. Mellom 2002 og 2011 har gjennomsnittsavdråtten på de undersøkte gårdene økt fra 5000 til 6700 kg per ku per år. Kraftfôrforbruket har i samme tidsrom økt med 71 %, og ligger nå i snitt på 25 Fem per 100 kg mjølk. Tallene fra Kukontrollen og EK viser ingen sammenheng mellom kraftfôrnivå og lønnsomhet. «Bedre lønnsomhet i mjølkeproduksjonen må komme fra godt grovfôr, og det passer godt sammen med de økologiske mål om mest mulig lokalprodusert fôr», sier Håvard Steinshamn ved Bioforsk Økologisk.

Les mer om avdrått og lønnsomhet i Buskap