Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Økologisk høner får gå ute og plukke.Det er en utfordring å få til et 100 % økologisk fjørfefôr med riktig proteinkvalitet. Foto: Anita Land, Bioforsk Økologisk

-Larver til hønsefôr

Fluelarver omsetter økologisk hønsegjødsel til kompost, og blir så et høyverdig proteinfôr for fjørfe. Dette blir et kort kretsløp for å skaffe proteiner.

Larver og insekter er en naturlig del av fôrseddelen til fjørfe som får gå ute i det fri. Nå har Teknologisk Institut og Institut for Husdyrsvidenskab i Danmark sammen med sine partnere utviklet et system for å dyrke larver til fjørfefôr.

Det er en utfordring å få til et 100 % økologisk fjørfefôr med riktig proteinkvalitet. Særlig kritisk er vanligvis tilførselen av aminosyrene lysin og metionin, som ikke finns i planteprodukter. Underskudd på disse proteintypene kan gi atferdsproblemer som hakking og fjærplukking. I dag er fiskemjøl en mye brukt proteinkilde i økologisk hønsefôr. Les mer om fôring av fjørfe

Danske forskere mener nå at fluelarver kan være veien til et heløkologisk hønsefôr. Insekter inneholder generelt mye protein. Det gjelder også larver. I BioConval-prosjektet ved Teknologisk Institut i Århus er det utviklet et integrert system til dyrking av fluelarver på økologiske fjørfegårder. Larvene kan brukes til fôr, og biproduktet er kompostert hønsegjødsel. På det meste kan det produseres 80 gram larver per kg gjødsel.

Forsøkene er gjort med en prototype som kan kompostere 50 kg gjødsel, og forskerne har funnet frem til optimale dyrkingsmåter, og en metode for å skille larver fra ferdig kompost. Også produksjon og oppbevaring av flue-egg har vært del av utviklingsarbeidet. Et nederlandsk maskinfirma utvikler nå fullskala-utstyr på grunnlag av erfaringene fra prototypene. Her finner du prosjektets webside

Det har vist seg at fluelarvene kan eliminere patogene bakterier i gjødsla (f.eks. E.Coli, Salmonella og Campylobacter), uten at de oppkonsentreres i larvene. Likevel er det i dag ikke tillatt å fôre med larver ifølge det gjeldende EU-regelverket. Det arbeides nå med gjøre endringer slik at insekter og larver kan bli en aktuell proteinkilde i fremtiden. Les mer om fluelarver og bakterier

Brosjyre om prosjektet

Prosjektets publikasjoner

Kalender
Det er ingen aktiviteter i kalenderen for øyeblikket