Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Fagbasert om utfordringer

Dyrevernalliansen har nylig meldt seg ut av Debio og avsluttet sin deltagelse i Regelverksutvalget for økologisk produksjon (RVU). En del økologiske aktører har reagert på dette, og i kjølvannet av debatten har det dukket opp noen misforståelser.

Dyrevernalliansen ønsker ikke økologisk landbruk til livs. Det er bra med økologiske varer. Vi fortsetter vårt arbeid for å fremme produsenter som satser på bedre dyrevelferd. Forbrukere som velger Ø-merkede varer er imidlertid ikke sikret bedre dyrevelferd. Når merkeordningen faktisk reklamerer med det motsatte, er det ikke holdbart. Det er minstekravene som er forbrukernes garanti, når vi skal betale merpris for Ø-merkede varer.

Direktør Kristin Sørheim i Bioforsk Økologisk kritiserer i artikkelen ”Fakta om økologisk mat og dyrevelferd?” vår utmelding: ”Det hjelper lite for dyrevelferden å skyte på pianistene, dvs Debio som forvalter myndighetenes vedtak, og bonden som gjør sitt beste og ofte langt ut over minimumskrava.” Vi opplever at det handler om det motsatte. Det ville være urettferdig både mot alle norske bønder og mot Debio om vi går god for Ø-merket. Å tie om vår kritikk, ville være å gjøre økologisk landbruk og merkeordning en bjørnetjeneste.

På dyrevern.no har vi publisert et faktaark om risikoområder og problemer i økologisk landbruk. Oversikten er ikke en svartmaling av alle økogårder. Alle våre faktaark om norsk landbruk omhandler utfordringer og mulige løsninger. Vi har forståelse for at oversikten kan oppleves ubehagelig for aktører i økologisk landbruk, inkludert Sørheim. Det ville imidlertid være urettferdig og misvisende ovenfor konvensjonelt landbruk, om vi holdt tilbake informasjon om økologisk landbruk. Som kjent, er det utfordringer og forbedringspotensiale i alt norsk landbruk – også økologisk.

 Sørheim mener vår omtale av øko-landbruk er misvisende: ”Dyrevernalliansen gjør seg skyldig i en generalisering som framstiller økologisk produksjon som mindre dyrevennlig enn annen produksjon, på feilaktig grunnlag”. Hun etterlyser flere kilder, og stiller spørsmålstegn ved hvorvidt vårt faktaark er faktabasert: ”Andre feilaktige påstander er at regelverket for melkekyr er dårligere for økologisk produksjon og at økologiregelverket har forhindra et bedre regelverk for konvensjonell drift. Det er flere insinuasjoner og generaliseringer som mangler dokumentasjon og referanser.” Vi stiller oss uforstående til hva Sørheim mener ikke stemmer. Ingen har påstått at økologisk er verre enn vanlig landbruk. Debio-regelverket er jo et tilleggsregelverk til vanlig forskrift. At økologiregelverket bidro til at løsdriftskravet i forskrift for hold av storfe ble svekket, er imidlertid et faktum. Jeg satt selv i Landbruksdepartementets arbeidsgruppe som behandlet denne saken. I faktaarket viser vi her til en kilde fra fagsenteret Animalia. Sørheim kan gjerne få ettersendt flere kilder, om hun ønsker det. Faktaarket har totalt 55 kilder.

En av våre kilder er for øvrig Bioforsks egen rapport ”Dyrehelse og dyrevelferd i økologisk landbruk – en vurdering av risikoområder” (2004). Her finner Sørheim svar på en del av spørsmålene hun stiller i sitt innlegg.

Sørheim mener vi i felleskap bør jobbe for mer kunnskap om dyrevelferd og et bedre regelverk. Vi fortsetter gjerne samarbeidet med Bioforsk Økologisk, selv om Debio-regelverket ikke lenger vil være blant våre prioriterte arbeidsområder.

Kommentarer til artikkelen

Legg til ny kommentar:
  • Vis respekt for andre lesere og omtalte personer. Kommentaren kan være inntil 1000 tegn.