Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Blir med i stort EU prosjekt

Gården Virgenes ved Larvik i Vestfold er, som en av seks norske gårder i Viken-regionen, plukket ut til å være modellgård i BERAS-prosjektet, som skal være blant EUs største økosatsinger til nå.

Det er en stor drøm som går i oppfyllelse, sier økobonde og Oikos-medlem Tore Jardar Skjønsholt Wirgenes til Østlandsposten. - BERAS er et enormt EU-prosjekt med en helhetlig tenkning omkring bærekraftig utvikling.

Kretsløpsjordbruk

De seks gårdene som er plukket ut i fylkene Telemark, Buskerud, Vestfold, Østfold, Oslo og Akershus, skal være modeller for utvikling av kretsløpsjordbruk, et matvaresystem med verdiskaping basert på et lokalt og regionalt ressursgrunnlag.

- Ikke alle gårdene er kommet like langt i denne retningen, men alle modellene er valgt ut for hver på sin måte å synliggjøre hvordan ulike norske gårdsbruk kan nærme seg kretsløpskonseptet, sier Kjersti Berge, prosjektleder i Norsk landbruksrådgiving. - Norsk Landbruksrådgiving deltar i Kretsløpsprosjektet med flere lokale rådgivere.

 I praksis

Et vesentlig element i prosjektet er å utvikle og formidle videre hvordan det i praksis kan drives landbruk med produksjon og distribusjon av matvarer basert på lokale ressurser og med minimal belastning på miljø og klima.
Dette skal i følge hjemmesiden til Beras International kombineres med modeller for et kosthold basert på lokal og regional produksjon og verdiskaping, noe som i praksis vil bety et redusert forbruk av kjøtt og generelt bedre utnytting av matressurser.

Inspirere

Kretsløpsjordbruk realiserer idégrunnlaget for økologisk landbruk, og prosjektet i Norge ønsker å ta hele det norske landbruket et nytt steg i retning av kretsløp og bærekraftig drift.

Gårdsfolkene på Virgenes gård har i lengre tid satset økologisk. De satser også stort på å bygge opp en lokal kundekrets gjennom andelslandbruk på gården sin.

Nå tar de enda et steg videre og vil være med på å inspirere til bærekraftige endringer i hele landbruket, både i Skandinavia og internasjonalt.

 

Forskning og entreprenørskap

Prosjektet Beras International kombinerer forskning, innovasjon og entreprenørskap for å utvikle og implementere økologiske alternativer for hele næringskjeden fra bonde til forbruker.

Det overordnete målet er å bidra til er å synliggjøre potensialer for et klima-, miljø- og ressursvennlig landbruk i Norge, og hvordan kretsløpsprinsipper kan forsterke samhandling mellom landbruk og samfunn. 

Kan fø verden 

Beras International arbeider med landbruks- og matsystemer som kan fø verden og samtidig styrke bæreevnen til våre økosystemer og bevare det biologiske mangfoldet for fremtidige generasjoner, heter det videre på prosjektets hjemmeside. 

  •  
  • Les mer om BERAS-prosjektet i Norge på SLF sin hjemmeside HER
  • Om Beras-prosjektet i Norge kan du også lese HER
  • Oikos.no har tidligere skrevet om kretsløpsjordbruk HER
  • BERAS international sin egen hjemmeside finner du HER

 

Kommentarer til artikkelen

Legg til ny kommentar:
  • Vis respekt for andre lesere og omtalte personer. Kommentaren kan være inntil 1000 tegn.