Emne

-Ny base for forskning på jordbruk og matkvalitet


Hva påvirker næringsinnholdet i grønnsakene vi spiser i Norge, hvem har forsket på økologisk fruktproduksjon i Europa og hvorfor er det forskjell på melkens fettinnhold i sommer- og vintersesongen? Forskningsdatabasen KORE gjør forskning på jordbruk og matkvalitet allment tilgjengelig.

Det er en utfordring å få oversikt over forskning som sier oss noe om hvordan matens innhold av ønskede og uønskede stoffer påvirkes av sortsutvalg, fôringspraksis, gjødslingsnivå og bruk av sprøytemidler. Enda en utfordring er det når matkvalitet skal ses i sammenheng med helsespørsmål. Hvordan vi produserer maten vår har i tillegg store miljømessige konsekvenser, som kvaliteten av matjorda, artsmangfold, vannkvalitet og klimagassutslipp.
Med KORE ønsker vi å belyse bredden innen denne forskningen, i Norge og i resten av verden. Databasen er laget med tanke på forskere, mat- og jordbruksinteresserte, journalister, skribenter og andre som ønsker tilgang til informasjon. KORE utbygges videre. I tillegg til dyrkingsmetoder og matkvalitet vil fagområder som jordbiologi også bli en del av databasen.
Gjennom KORE får du tilgang til forskningsprosjekter, publiserte studier, artikler og alfabetisk referanseliste. Databasen er privat finansiert og åpen for alle.