Klima & miljø

-Redusert klimapåvirkning fra jordbruket

Nytt europeisk samarbeid for redusert klimapåvirkning fra jordbruket ble nylig igangsatt. Demonstrasjonsgårder i Sverige, Italia og Tyskland skal iverksette tiltak som vil redusere utslipp av klimagasser fra gårdene. Effekt av blant annet resirkulering av næring på gårdsnivå, vekstskifte med belgvekster og optimalisering av jordarbeidingen på klimagassutslipp så vel som biodiversitet og økonomisk resultat vil bli registrert i prosjektet SOLMACC LIFE.

Formålet med prosjektet er å spre kunnskap om effektive og konkrete klimatiltak på gårdsnivå til produsenter og politikere, slik at disse tiltakene kan tas i bruk av både flere økologiske og konvensjonelle bønder. Samtidig er det et mål at prosjektet skal bidra til politiske endringer innen relevante områder på EU-nivå

Prosjektet Strategies for Organic- and Low-input-farming to mitigate and adapt to climate change (SOLMACC LIFE) finaniseres blant annet av EU-kommisjonen via programmet LIFE+ og er femårig. Den svenske organisasjonen Ekologiska Lantbrukarna deltar, sammen med søsterorganisasjonene AIAB (Italia) og Bioland (Tyskland). Forskningsinstituttet FiBL i Sveits er faglig koordinator og prosjektet ledes av sekretariatet for den europeiske IFOAM-avdelingen (International Federation of Organic Agriculture Movements). Tolv demonstrasjonsgårder - 4 i hvert av landene Sverige, Tyskland og Italia – vil utgjøre hoveddelen av prosjektet. Disse gårdene må ha drevet økologisk i minst fem år, og produsentene her vil få opplæring i regi av prosjektet.

Prosjektkoordinator: Lena Wietheger, IFOAM EU-gruppa

IFOAM EU-gruppa sitt nyhetsbrev (pdf)