Emne
Foto: Anne de Boer, Bioforsk Økologisk

Økologiske epler holder seg friske med bakepulver og svovel

Riktig sprøyteteknikk og økologiske sprøytemidler får bukt med skurv.

Skurv er en soppsykdom som gir økologiske epledyrkere store tap, fordi frukt med skurvflekker ikke kan selges som konsumepler. Skurven gjør eplene mindre fristende og mindre holdbare.

Hittil har det vært vanskelig å forebygge skurvangrep økologisk. Før fantes det resistente eplesorter, men med tiden er resistensen brutt. Det er tillatt å bruke svovel, men virkningen varer ikke lenge. Dessuten virker svovel bare ved høye temperaturer.  Normalt sprøyter en med svovel like før eller mens det regner.

I et toårig forsøk har forskere ved Aarhus universitet prøvd ut sprøyteteknikker og sprøytemidler på en rekke eplesorter. Vanlig sprøyting med svovel ble sammenlignet med sprøyting med sprinklere der en bruker svovel. Sprinklere står permanent i eplehagen. Det er arbeidsbesparende, og gjør det lettere å sprøyte til akkurat riktig tid. I forsøket sto det sprinklere utplassert ved hvert tredje tre.

Forsøket ble utført på ni eplesorter. En gruppe trær ble ikke behandlet, en gruppe ble sprøytet med traktorsprøyte, og en siste gruppe ble sprøytet med sprinklere. I det andre forsøksåret brukte en også bakepulver som et ledd i bekjempelsesstrategien. Bakepulver er effektiv mot skurv. Den virker når soppens sporer spirer, men før de rekker å infisere bladene på epletreet. Infeksjon skjer fra knoppbryting til rundt St Hans. Sporene kastes fra dødt løv opp på treet når det regner, og epletrærne sprøytes derfor med bakepulver rett etter det har regnet.

Resultatene var markante i det andre året, da teknikken med sprinklersprøyting var innkjørt, og det ble brukt bakepulver i tillegg til svovel. 45 prosent av eplene fra de ubehandlede trærne var ikke salgsvare, mens andelen kassert frukt fra trær sprøyta på vanlig vis og med sprinkler var mellom en og tre prosent.

Prosjektet var et ledd i prosjektet «Bæredygtig fremtid for dansk konsumfrugt», som er finansiert av FødevareErhverv og PlanDanmark.

Les mer om prosjektet her

Les originalartikkelen: Svovl + bagepulver = sunde økologiske æbler

Kontakt: Senioforsker Marianne Bertelsen, Institut for Fødevarer, Danmark. E-post: marianne.bertelsen@agrisci.dk

Les mer:

Sjukdomar i frukt og kontroll av desse 

Økologisk epledyrking

Æbler under tag er pletfrie

Eple til juice