Fôrdyrking & beite
jIMG_0080Agropub

-Kløvertretthet - et problem i økologisk engdyrking?

Nematoder kan være årsak til kløvertretthet. Forekomsten av nematoder i Norge er lite kjent. Prøver tatt ulike steder i Sør- og Midt-Norge viser at ulike nematodearter fins i økologisk eng. Det er viktig å kartlegge og prøve ut forebyggende og direkte tiltak mot nematodeangrep for norske forhold.

Bioforsk Økologisk har arbeidet med kløvertretthet og plantepatogene nematoder som en av årsakene til dette. Flere arter av slike nematoder ble påvist på to økologiske gårder i Midt-Norge i 2011. Ved hjelp av landbruksrådgivere i Sør-Norge ble det tatt prøver på flere gårder i 2012. Nematoder ble påvist på alle gårdene, på arealer både med og uten synlige tegn på avlingsreduksjon av kløver.  

Kløver og andre nitrogensamlende belgvekster er helt nødvendige i vekstskiftet på økologiske bruk. Nematoder som skader og hemmer kløver og andre belgvekster kan derfor være alvorlig for økologisk drift. Rapporten «Kløvertretthet - et problem i økologisk engdyrking?» presenterer resultatene fra disse prøvene. En kort oversikt over status for kløvertretthet i økologisk landbruk i noen andre land er presentert i rapporten. Forfatterne presenterer også ulike forebyggende og direkte tiltak mot plantepatogene nematoder som angriper belgvekster. Mer kunnskap om nematodeforekomst i Norge er nødvendig. Rådgivere og produsenter trenger mer kunnskap om tiltak som kan hindre at nematoder blir et problem og tiltak som kan brukes hvis nematoder blir påvist. 

Serikstad, G.L. A. de Boer og C. Magnusson 2013. «Kløvertretthet - et problem i økologisk engdyrking?»  Bioforsk Rapport nr 89, 24 s.

Rapporten kan lastes ned fra www.agropub.no

 

Tidligere artikkel som ligger på Agropub:

Kløvertretthet – rusk i den økologiske motoren?