Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Foto: Heine Schjølberg, Tingvoll

-Inviterer til fagdag

Bioforsk inviterer til "Økologisk fagdag på Apelsvoll" torsdag 15. august 2013. Målgruppa for arrangementet er Norsk Landbruksrådgjeving, interesseorganisasjonar, samt forskarar og rådgjevarar. Alle er velkomne!. Møteleiar er Kristin Sørheim, direktør for Bioforsk Økologisk. 

Program

09:00 - 10:00: Organisering av økologisk FoU i Bioforsk - forskingsdirektør i Bioforsk, Nils Vagstad.

10:00 - 11:30: Utval av forskingsprosjekt (kvar presentasjon 15 min):

 •  SoftPestMultitrap (Plantevern) – forskingssjef Bioforsk Økologisk  Atle Wibe.
 •  FORUT (Grovfôrdyrking) - forskar Håvard Steinshamn.
 •  ØkoKorn - forskar Lars Olav Brandsæter.
 •  Proteinrike engbelgvekster og jordpakking – forskar Ievina Sturite.
 •  Økologisk gammalnorsk sau og beiting i unike kulturlandskap – forskar  Lise Aanensen.
 •  MILJØMELK (Miljømessig og økonomisk berekraft på gardar med økologisk mjølkeproduksjon) - forskar Matthias Koesling.

11:30 - 12:30: Matpause. Lunsj kr 150,-. Kontant betaling.

12:30 - 13:00: Utval av forskingsprosjekt (kvar presentasjon 15 min) 

 •  Dyrevelferd i økologisk produksjon - forskar Emma Brunberg.
 •  Erfaringar frå DOK-prosjektet – forskar Sissel Hansen.

13:15: Avreise til Østre Toten prestegård

13:15 - 14:45: Markvandring på Østre Toten prestegård.

Potet

 •  Sortsprøving og testing av ulike typar duk mot sikader - forskar Per Møllerhagen.

Korn

 • Prøving av sortar for økologisk dyrking: bygg, havre, kveite - forskar Mauritz Åssveen.
 • Utprøving av organiske gjødseltypar (Økokornfelt) - forskar Annbjørg Kristoffersen.
 • Økologisk maltbygg - forskar Tove Sundgren.

14:30: Avreise tilbake til Apelsvoll.

14:45 - 15:45: Orientering om og innspel til nye søknader.

Diskusjon

15:45: Avslutning