Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Internasjonal kjøkkenhagedag 27. aug. 2006

Økologiske gardsbruk og opplevelsesøkonomien

Hvilke utfordringer og muligheter finnes for økologiske gardsbruk til å utvikle en økonomisk interessant nisje innenfor den voksende opplevelsesturismen?

Dette jobbet danske forskere med i et fireårig FoU-prosjekt, der gardbrukerne på 97 økologiske gardsbruk i Sverige, Danmark, Tyskland og USA ble intervjuet. Forskerne gjorde også observasjoner av opplevelsestilbud på gardene.

De siste tiårene har det vært en økende interesse for å gjøre turismeindustrien grønnere. Til å begynne med handlet dette om tiltak for å forurense mindre, forstyrre naturen mindre og forbruke mindre ressurser. Tilbudene har gradvis utviklet seg over mot ulike former for bærekraftig turisme, der hensikten ikke bare er å unngå negative effekter på natur og miljø, men aktivt tilby turister kunnskap om naturbruk, lokal matproduksjon og bærekraftig livsstil. I Danmark har det vært en oppblomstring innen kulinarisk turisme med vekt på lokale mattradisjoner. Det er likevel få som tilbyr guidede turer på gardsbruk og forskjellige opplevelser knyttet til primærproduksjonen. Gjort på rett måte konkluderer forskerne med at dette kan utvikles til en nisje som kan styrke økonomien på økologiske gardsbruk.

Forskerne identifiserte nøkkelelementer i en god økologisk opplevelse:

  • Den aller viktigste komponenten viser seg å være kunnskapsaspektet ved opplevelsen og spesielt møtet med bøndene. Det gjør inntrykk når en gardbruker formidler verdigrunnlaget til økologisk landbruk og produksjonsmetodene, forteller historien om produksjonen fra jord til bord og gir innblikk i sin personlige livsstil og verdier. Turister som velger å delta på slike opplegg, viser seg først og fremst å være ute etter å lære noe. Det er ofte møtet med bonden som gjestene først refererer til i etterkant.
  • Deretter er omgivelsene, gardsmiljøet, viktig. Dette må stemme overens med den historien gardbrukeren forteller, ellers blir ikke historien troverdig. Det visuelle inntrykket er viktig i alt fra inngangsparti, produksjonsområde, toaletter og ellers alle områder som gjestene besøker.
  • Det er en styrke for fortellingen og opplevelsen om gjestene kan delta aktivt gjennom å bruke alle sansene. Det vanligste er å tilby smakstesting på produkter, andre tilbyr hele måltider eller deltakelse i produksjonen. Aktiviteter på garden kan organiseres som teambuilding. Noen har opplegg for selvguidede turer og skattejakt for barn. Det er lettere å ta betaling fra gjestene når opplevelsen inneholder en pakke med flere elementer, ikke bare en guidet tur.

Forskerne undersøkte bøndenes motivasjon for å ta imot turister. Økonomi var ikke eneste motivasjon. Mange av de intervjuede bøndene som har åpnet for besøk, er engasjerte pionerer innen økologisk produksjon og ser det som en viktig oppgave å spre positiv kunnskap om økologisk landbruk og formidle sine verdier til samfunnet. Bønder kan også ha indirekte nytte av å knytte seg nærmere til kundene gjennom å åpne garden for turisme. Det kan tenkes at kunder som har vært på gardsbesøk og lært om produksjonen blir mer lojale kunder.

De største hindringene for å utvikle gode og lønnsomme opplevelsestilbud, er at bøndene mangler tid, mangler kunnskap om turisme og opplevelsestilbud og at slike tilbud krever god markedsføring.

Forskerne konkluderer med at bøndene neppe alene greier å løfte opplevelsestilbudene innenfor økoturismen til en innovativ nisje. Det kreves et komplekst samspill mellom ulike aktører som destinasjonsselskaper, nettverk for markedsføring og opplæring i verts- og guiderolle. Kommuner så vel som nasjonale turistorganisasjoner må hjelpe til med å bygge opp lokale attraksjoner der opplevelsestilbud på økologiske gardsbruk inngår.

Holm, J. L.M.B. Pedersen og S. Sørensen,2013. Experiencing organic farms and food by regional tourism innovation. Acta Agriculture Scandinavica, Sektion B – Soil & Plant Science, Vol. 63, No. Supplement 1, 85 -93, http://dx.doi.org/10.1080/09064710.2013.794856