Jord- & plantehelse
Gulløye. Foto: Erling Fløistad, Bioforsk

Nyttedyr i åker og eng-

Nyttedyr i åker, eng, veksthus og hage er en viktig del av en vellykket plantevernstrategi uten bruk av kjemiske sprøytemidler. For å kunne nyttiggjøre seg disse organismene, er det viktig å kjenne utseende og biologi og hvilke tiltak du kan iverksette for å fremme slike organismer. Elektroniske hjelpemidler kan gi deg mer kunnskap om nyttedyr.

Bioforsk sitt nettbaserte Plantevernleksikon inneholder blant annet beskrivelser og bilder av nyttedyr. Velg «Vis alle nyttedyr», og du finner en alfabetisk liste med ulike nyttedyr. Herfra kan du gå videre og lese om mange ulike organismer. Klikk på bildet:

Klikk på bildet

Jordbruksverket i Sverige har laget app’en «Nyttodjur» for smarttelefoner. I denne app’en beskrives 11 grupper av nyttedyr med bilder og tekst. Teksten omfatter også råd om hva vi kan gjøre for at nyttedyrene kan trives. Har du telefonen med ut, kan du raskt kjenne igjen de ulike nyttedyrene i felt. App’en er gratis.

Klikk på bildet