Gjødsel & næring

Husdyrgjødsel – til nytte og besvær

Møre og Romsdal Bondelag, Bioforsk Økologisk og Landbruk Nordvest arrangerte en konferanse i Molde med tema husdyrgjødsel. Om lag 60 bønder, rådgivere, forskere og byråkrater deltok. Bakgrunnen for møtet er utfordringen mange bønder har med å få spredt husdyrgjødsla i rett mengde, på rett plass og til rett tid.

Kostbar nedbør

På konferansen fortalte melkeprodusentene John Eikenæs, Trond Malmedal og Anders Øverbø om egne erfaringer med husdyrgjødsel. Melkekvotene varierer mellom 300 000 liter – 550 000 liter, og alle tre er avhengig av en betydelig andel leiejord. Avstanden til leiejorda varierer fra å ligge like ved gårdene til ca. 25 km unna på det lengste.

I forbindelse med sin driftsutbygging ble John Eikenæs i Gjemnes kommune forespeilet 10 mnd. lagerkapasitet til husdyrgjødsla. Uriktig beregningsgrunnlag for gjødselmengde per ku og nedbørsmengde/fordamping førte til at kummen ble for liten, og Eikenæs er derfor avhengig av å spre møkk om høsten for å ha lagerkapasitet nok til våren.

Fra 12 kubikk til 36 kubikk utfordrer jordstrukturen.

Gjennomsnittlige årsnedbør i Gjemnes er ca. 1800 mm. 1600 mm av denne nedbøren faller i perioden august – april. I lageret til Eikenæs utgjør en meter nedbør 770 m3. Med mye leiejord og en vogn på 6 m3 er kapasiteten ca. 3 lass i timen. En meter nedbør betyr derfor 128 vogner og 43 timer ekstra arbeid. Unødvendig nedbør som samles opp i gjødselkummen er kostbart å bli kvitt.  

Følgefeil

Noen ganger skjærer det seg gang etter gang – samme året. En kommer aldri i mål med det en skal gjøre, fortalte John Eikenæs. Spredning av husdyrgjødsel skal helst skje tidlig om våren i overskyet vær med duskregn. For bonden er våren en travel tid med mange arbeidsoppgaver. I tillegg til å spre husdyrgjødsel skal åkerarbeidet gjøres, det skal gjerdes og dyra skal ut – før graset blir for langt. I denne perioden opplever mange bønder at døgnet har alt for få timer. Følgene kan bli at deler av gjødsla blir liggende igjen i lageret. Gjødsel som ikke kjøres ut om våren eller sommeren må kjøres ut om høsten for at lagerkapasiteten skal holde gjennom vinteren.

Gjødseltransport er blitt helårsaktivitet.

Jordpakking

Anders Øverbø fortale at full gjødselvogn og traktor veier omtrent 23 tonn. Dette fører til jordpakking, avlingsnedgang og behov for å fornye enga oftere enn før. De tre bøndene var fullstendig klar over jordpakkingens mange negative konsekvenser, og de bruker helst slangesprederutstyr der hvor jorda ligger lagelig til. Behov for leiejord krever at vogna tas i bruk. Bondens dilemma blir da om det skal kjøres veldig mange turer med lita vogn eller færre turer med ei større vogn. Begrenset tid til rådighet og kostbar kjøring gir svaret. Vogna blir stor.

>> LES MER