Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Oslo Kooperativ er et medlemseid samvirke for «byfolk, bønder og bra mat».

-Stor interesse for økologisk mat

Mer enn 200 personer møtte opp da Oslo Kooperativ hadde oppstartmøte i slutten av april. Kooperativet gir medlemmene mulighet til å kjøpe økologiske matvarer direkte fra produsentene.

 

Oslo Kooperativ er et medlemseid samvirke for «byfolk, bønder og bra mat». Elleve økologiske gårder, en sammenslutning for korndyrkere og ei mølle skal levere varer til medlemmene. Medlemmene forplikter seg til å bidra med arbeid som pakking av varer, eller kan bidra med arbeidsinnsats i de ulike arbeidsgruppene i kooperativet. Kooperativet bygger på ti grunnprinsipper, blant annet at matvarene skal være økologiske, dyrket så lokalt som mulig og være sesongbaserte. 400 har tegnet seg som medlemmer hittil, og interesserte vil heretter bli stående på venteliste. Vareleveransene starter i løpet av høsten.

http://kooperativet.no