Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Samanlikna med dei andre nordiske landa ligg Noreg på sisteplass i omfang av økologisk matproduksjon. Berre 3,5 prosent av mjølka og 0,9 prosent av kjøttet var økologisk i 2012. Bilete er teke i Sverige. Foto. Anita Land, Bioforsk Økologisk

-Interessa for økologisk mat aukar

Stadig meir økologisk mat blir selt i Noreg. I 2012 var det ein samla omsetnad av økologiske matvarer på om lag 1,45 milliardar kroner, ein auke på 17 prosent frå året før.

Sidan 2006 har omsetnaden i daglegvarehandelen auka med 142 prosent. Samanlikna med dei andre nordiske landa ligg Noreg på sisteplass i omfang av økologisk matproduksjon. Berre 3,5 prosent av mjølka og 0,9 prosent av kjøttet var økologisk i 2012.

Stadig meir økologisk mat blir selt i Noreg. I 2012 var det ein samla omsetnad av økologiske matvarer på om lag 1,45 milliardar kroner, ein auke på 17 prosent frå året før.

Sidan 2006 har omsetnaden i daglegvarehandelen auka med 142 prosent. Samanlikna med dei andre nordiske landa ligg Noreg på sisteplass i omfang av økologisk matproduksjon. Berre 3,5 prosent av mjølka og 0,9 prosent av kjøttet var økologisk i 2012.

Interessa for økologisk mat, utan bruk av sprøytemiddel og kunstgjødsel, aukar internasjonalt. Denne utviklinga er tydeleg også i Noreg. Økologisk jordbruk inngår i den generelle satsinga på miljø, og forbrukaranes interesse for ø-merka mat er stadig større.

Økologisk jordbruk byggjer på ein del føresetnader:

  • Ingen bruk av kunstgjødsel eller kjemisk/syntetisk plantevern
  • Eit mest mogleg variert vekstskifte
  • Plantedyrkinga skal leggjast opp førebyggjande mot ugras, sjukdommar og skadedyr
  • Mest mogleg resirkulering av organisk materiale
  • Balanse mellom areal og husdyrhald med omsyn til fôrproduksjon og bruk av husdyrgjødsel

Les hele saka på www.ssb.no

Kommentarer til artikkelen

Legg til ny kommentar:
  • Vis respekt for andre lesere og omtalte personer. Kommentaren kan være inntil 1000 tegn.