Fôrdyrking & beite

TEST 43- 60

Test deg selv på visuell bestemmelse av mengde kløver i enga. Det vil gi en  pekepinn på den prosentvise botaniske sammensetningen av stående eng. Lykke til!