Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Ny global plattform for mer og bedre økoforskning

I samarbeid med andre internasjonale organisasjoner har International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) oppretta ei ny gruppe som skal fremme forskning i økologisk landbruk. Gruppa blir kalt TIPI, Technology Innovation Platform of IFOAM.

TIPI vil arbeide mede behovene vi har for innovasjon og teknologioverføring i økologisk landbruk. Det vil si bedre overføring av kunnskap og samarbeid mellom bønder, foredlingsledd, rådgivere og forskere over hele verden.

På europeisk nivå har man hatt stor suksess med nettverket TP Organics  som har hatt stor påvirkning på forskningsprogram finansiert av EU. Nå er det tatt et stort skritt videre for å gjennomføre en tilsvarende satsning på globalt nivå.

TIPI vil fremme internasjonalt samarbeid, engasjere alle som trenger ny kunnskap om økologisk mat og landbruk, legge til rette for utveksling av informasjon, og hjelpe utøvere å spre og ta i bruk innovasjoner og vitenskapelig kunnskap i samsvar med prinsippene for økologisk landbruk.

- TIPI er en sjanse for forskerne til å gå fra teori til å oppnå  reell innflytelse i praksis, sier Gerold Rahmann, professor ved von Thünen institutt og aktivt med da TIPI ble formelt dannet.

Danninga skjedde ved en høytidelig signeringsseremoni på den store Biofach-utstillinga i Nürnberg i Tyskland 15. februar 2013. «Science Day» ble arrangert for å markere åpningen av TIPI, og om lag 100 deltakere var samlet.

Hele 36 organisasjoner hadde meldt sin interesse for medlemskap, og undertegnet TIPI-charteret. Blant disse var Bioforsk ØkologiskICROFS i Danmark,og flere andre europeiske land, næringslivsaktører som tyske Lebensbaum, og sertifiseringsorganisasjoner som Demeter International.

TIPI-medlemmene som var til stede fikk utdelt stemmesedler, og valgte et styre med 8 medlemmer fra hele verden. Mange flere enn dem som ble valgt hadde stilt seg til rådighet, så det var stor spenning knyttet til hvem som skulle få plass i styret.

De utvalgte ble Uygun Aksoy, Ege University, Tyrkia, Urs Niggli, FiBL i Sveits; Gabriela Soto, National University of Costa Rica, Maria Wivstad, EPOK ved Sveriges landbruksuniversitet; Marco Schlüter, IFOAMs EU-gruppe, Helga Willer , FiBL i Sveits; Chong Hyuk Suh, KFSA (Korean Federation of Sustainable Agriculture Organizationsog Nic Lampkin fra Organic Research Centre, UK.

Fra venstre Uygun Aksoy , Urs Niggli, Helga Willer, Nick Lampkinog Gabriela Soto Foto:Thomas Alföldi, FiBL Sveits.

{F6AA7E35DF5C}

{F6AA7E35DF5C}

Sammen med IFOAM har FiBL Sveits  bidratt med stor arbeidsinnsats for å få TIPI etablert. Organisasjonen ISOFAR, International Society of Organic Agriculture Research støtter også opp om TIPI, og ønsker velkommen en organisasjon som er bygd på institusjonelle medlemskap.

ISOFAR er en organisasjon for individuelle forskere, slik at TIPI og ISOFAR vil utfylle hverandre godt. IFOAMs president, Andrè Leu fra Australia, holdt åpningsinnlegget på Science Day. Der understreket han hvor viktig det er å vise at økologisk landbruk ikke har en fiendtlig innstilling til vitenskap, men tvert imot at vi er avhengig av kunnskap og forskning for å utvikle økologisk landbruk videre.

En viktig oppgave for TIPI-styret vil være å  bistå IFOAM og ISOFAR  med gjennomføringen av den 18. Organic World Congress, som finner sted  i Istanbul, Tyrkia i oktober 2014.

På Organic Wold Congress (OWC) blir det viktig å organisere  en ny type workshop for å skapeen dialog mellom aktører fra hele verdikjeden om fremtiden for økologisk landbruksforskning. På OWC er det tradisjon for at alle sektorer i den økologiske bevegelsen er representert, så dette arangementet vil være et godt utgangspunkt for en slik idéutveksling.

 

Kommentarer til artikkelen

Legg til ny kommentar:
  • Vis respekt for andre lesere og omtalte personer. Kommentaren kan være inntil 1000 tegn.