Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Foto: Anne Lene Malmer

Vekstmedium brukt i veksthus

Norsk økologisk veksthusproduksjon baserer seg hovedsakelig på dyrking i sekker/potter, også kalt avgrensete bed. I de fleste europeiske land er holdningen at den økologiske veksthusproduksjonen må foregå i jordsmonnet.

I land som Norge og Sverige, med et kaldt klima, kan veksthusdyrking i jordsmonnet være vanskelig å få til, og bruk av jordbasert vekstmedium i avgrensete bed anses som et fullgodt alternativ. Regelverket for økologisk produksjon ønsket en vurdering av vekstmediene som brukes, med tanke på kommende EU-regler for veksthusproduksjon. Arbeidet er utført av Berit Swensen i VitalAnalyse.

Det er gjennomført en biologisk analyse av vekstmedium brukt i to økologiske veksthus. Formålet var å sammenligne innhold av organismer ved dyrking i jord og i avgrenset vekstmedium (potter/sekker). Resultatene viste at vekstmedium i sekker også er et «levende medium» med et mangfold av organismer, men at forholdet mellom de ulike organismene i vekstmediene ikke var optimalt. Det påpekes i vurderingen av analysene at det er behov for utvikling av bedre vekstmedier og en bedre gjødslingsstrategi for dyrking i avgrenset vekstmedium.

Rapporten kan lases ned:

> Swensen, B. 2012. Biologiske analyser og vurdering av vekstmedium i økologisk veksthusproduksjon. VitalAnalyse (pdf)