Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Illustrasjon: Ira Iranova

Husdyrgjødsel i økologisk landbruk

Debio-godkjente produsenter ble høsten 2011 spurt om bruken av husdyrgjødsel.  Undersøkelsen viste at om lag 35 prosent av øko-produsentene bruker konvensjonell husdyrgjødsel.

Mange av disse bruker gjødsel fra egen, konvensjonell husdyrproduksjon. Da er det særlig gjødsel fra storfe, småfe eller gris som blir brukt. Andre typer konvensjonell husdyrgjødsel som blir brukt er gjødsel fra kylling, kalkun og frittgående høns. Fjørfegjødsel kan også være innkjøpt vare.  Undersøkelsen viste at en stor andel av den konvensjonelle husdyrgjødsla blir brukt på korn og grasareal. Bare 10 prosent av dem som benytter konvensjonell husdyrgjødsel oppgir at de ønsker å gå over til økologisk gjødsel i løpet av 1 – 5 år.

Undersøkelsen ble utført på oppdrag av Regelverksutvalget for økologisk produksjon.

Holten, J.M. 2012. Bruk av husdyrgjødsel i økologisk landbruk. Resultat fra en spørreundersøkelse høsten 2011. Rapport, Agroøko konsult.

Rapporten kan lastes ned her:

> Bruk av husdyrgjødsel i økologisk landbruk (pdf)