Fôrdyrking & beite
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

TEST 1- 42

Test deg selv på visuell bestemmelse av mengde kløver i enga. Det vil gi en  pekepinn på den prosentvise botaniske sammensetningen av stående eng. Lykke til!