Fôrdyrking & beite

Hvor mye kløver er det i enga?

Kløverandelen i eng er viktig for avlingsmengde, fôrkvalitet og gjødselbehov. Bioforsk Økologisk har laget ei bildesamling av stående eng med tilhørende fasiter på kløverandelen for hvert bilde.


Test 43-60

Visuell bedømming vil gi ei viss pekepinn på den prosentvise botaniske sammensetningen av stående eng. Slike anslag vil variere noe fra person til person og hvor erfaren vedkommende er. I praksis er det ofte mindre kløvertørrstoff enn det kan virke som når vi ser på enga. Dette skyldes at:

 • Rødkløver har store, horisontale blad som kan utgjøre en større andel ved visuell bedømming enn det som er tilfelle ut fra vekt.
 • Grasplantene er ofte høyere enn kløverplantenenår graset har skutt. Ser man bare ovenfra kan mengden kløver lett bli overvurdert.
 • Blomstrende kløver synes veldig godt. Ved andre slått er det lett å overvurdere mengden kløver fordi kløveren ofte blomstrer da.
 • Kløver inneholder mer vann enn gras.
 • Hvitkløver kan lett gjemme seg innimellom grasplantene i ei frodig eng. For å få et best mulig inntrykk er det viktig å vurdere enga både ovenfra og fra siden. Bøy deg ned og kikk.

For å gjøre det lettere å bedømme mengden kløver i enga har Bioforsk Økologisk laget en bildesamling av stående eng.  Fasiten for kløverandelen (% kløver i engtørrstoffet) er basert på en botanisk analyse av avbildet engmateriale hvor høstet engmateriale er sortert  i kløver, gras og ugras og tørrstoffinnholdet er bestemt.

Anslag på mengden nitrogen bundet er basert på Hennig Høgh-Jensen, Ralf Loges, Finn V.Jørgensen, Finn P. Vinther og Erik S.Jensen 2004. An empirical model for quantification of symbiotic nitrogen fixation in grass-clover mixtures. Agricultural Systems, 82. s. 181-194.  

Test deg selv

Test 1- 42 og Test 43-60 er ei bildesamling av stående eng tatt rett før høsting. Bildene kan du bruke til å trene deg opp i å vurdere andel kløver i engtørrstoffet.

Under hvert bilde står det hvilken slått det er og hvordan enga er gjødslet. I fasiten finner du kløverprosent, avlingsmengde i kg tørrstoff per daa og anslått mengde nitrogen tilført via biologisk nitrogenbinding i denne slåtten. Det er summen av nitrogenet som er høstet og fjernet med avling, som finnes igjen i stubb og røtter, er tatt opp av andre vekster eller organismer eller overført til jord.


Ta med bildene i felt

Her finner du ark (pdf) med bilder av stående eng tatt rett før høsting, sortert etter stigende andel kløver i engtørrstoffet. Kløverprosenten er oppgitt på bildet. Tar du med arkene i felt kan de være en hjelp til å vurdere kløverprosenten i enga.

Ark 1 Ark 2

 

Avlingsbestemmelse og botanisk analyse av engmaterialet som det  ble tatt bilder av, ble gjort i prosjektet:

Creating a scientific basis for an integrated evaluation of soil-borne GHG emissions in Norwegian agriculture

Bearbeiding av data og bilder og tilrettelegging for bruk i Agropub ble gjort i prosjektene:

Belgvekster og biologisk nitrogenfiksering i økologisk landbruk.

Belgvekster og nitrogenbinding

Takk til Norges Forskningsråd, Styret for fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter, styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen og Statens Landbruksforvaltning for indirekte og direkte finansiering av dette arbeidet.

Takk også til Karin Stein-Bachinger og Johann Bachinger, Zalf, Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung, Tyskland for inspirasjon til å gjøre dette arbeidet. Anbefaler også deres billedsamling som finnes som CD i boka «Nährstoffmanagement im ökologischen Landbau.
Ein Handbuch für Beratung und Praxis». En tilsvarende og forbedret billedsamling lages også i Beras prosjektet.


Alle foto er tatt av Sissel Hansen. Ved bruk av bilder oppgi kilde.

 • TEST 1- 42

  Test deg selv på visuell bestemmelse av mengde kløver i enga. Det vil gi en  pekepinn på den prosentvise botaniske sammensetningen av stående eng. Lykke til!

 • TEST 43- 60

  Test deg selv på visuell bestemmelse av mengde kløver i enga. Det vil gi en  pekepinn på den prosentvise botaniske sammensetningen av stående eng. Lykke til!