Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Ny forskningsstrategi

Økende økologisk produksjon og forbruk krever ny kunnskap og innovative løsninger, det skriver SLU, EPOK – senter for økologisk produksjon og forbruk i forordet til i rapporten som skal stake ut veien til videre forskning innen økologisk produksjon og forbruk.

Mange er kunnskapsbehova er generelle uavhengig av produksjonsform. Vi må justere om vår matproduksjon fra å være et system basert på fossile råvarer til et mer ressurseffektivt produksjonssystem, heter det i innlendinga til den svenske forskningsstrategien.

Forskningsstrategien er lettlest og kan lastes ned direkte. Den tar for seg; robuste system, merverdi for miljø og samfunn, konkurransekraft og levende bygder, kvalitet og nytte av forskning innen økologisk landbruk, for å nevne noe.