Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Økologisk Norge krever forbud mot plantemidler som dreper bier

Økologisk Norge krever at landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) innfører forbud mot plantemidler som er en trussel mot biene.

Den danske Miljøstyrelsen har nylig gått inn for at sprøytemidler som truer biebestanden skal forbys allerede fra 1. juli i år. Forslaget kommer i etterkant av at EUs kontor for mattrygghet EFSA har konkludert med at tre såkalte neonikotinoider ikke lenger bør brukes på planter som tiltrekker seg bier og foreslår å forby bruken av dem i to år fra juli i år.

Forsøk bekrefter

— Nå må Norge følge etter og forby insektmidlene som tar livet av biene. Vi forventer rask handling fra landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum, sier daglig leder Regine Andersen i Oikos — Økologisk Norge.

De tre typene plantemidler man tror er ansvarlige for biedøden er imidakloprid, tiakloprid og tiametoksam. Landbruksdepartementet har allerede finansiert et forsøk ved Bioforsk på effekten imidakloprid, det mest brukte, som slo fast at rapsfrø innsatt med middelet også fører til at giften senere finnes i pollen og nektar hos blomsten og som biene får i seg.

Versting

— En har ikke trodd at giften når pollenet og nektaren i særlig grad, men det er viktig å få undersøkt dette nærmere. Vi vet at imidakloprid er svært giftig for bier, det er en av verstingene, sa prosjektleder Trine Eggen mens forsøkene pågikk i fjor høst.

Det er ikke lov å bruke imidakloprid til utendørs sprøyting i Norge men bare til å behandle frø som settes i jorda. Stoffet blir derimot brukt i drivhus.

— Biene pollinerer en tredel av all mat i verden og er uerstattelige i vårt økosystem. Verdien av å benytte sprøytemidler kan ikke måles opp mot verken det økonomiske eller økologiske tapet på lengre sikt, sier Regine Andersen som krever at landbruksministeren innfører et forbud på lik linje med Danmark og EU. (©NTB)