Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

101 Proteintips

Svensk fôr til svensk kjøtt

Kjøttdyr kan fôres kun med grovfôr. Bøndene  kan tjene store penger på å dyrke sitt eget protein.

I dag importerer både Norge og Sverige store menger proteinfôr blant anna gjennom soya fra Brasil. Heftet «101 Proteintips» er gitt ut med støtte fra det Europeiske jordbruksfondet av Lantbrukarnas Riksförbund, i samarbeid med med Ekologiska Lantbrukarna og Växa Sverige.

Heftet kan bestilles ferdig trykt eller lastes ned elektronisk.  I prosjektet er det også produsert en rekke filmer med eksempler og intervju med praktikere.

Et eksempel er en Norrländsk mjølkgård som sparer 30 tonn soya hvert år ved hjelp av smarte dykingssystemer, og et annet en gård i Skåne som fôrer med lupiner.

Heftet er på 70 sider, og prosjektledere er Hilda Runsten og Eva Hagström Öberg.

Heftet kan lastes ned her eller bestiller på www.lrf.se