Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Økologisk landbruk er bra for artsmangfoldet!

Ved SLU er det utgitt en ny rapport om økologisk landbruk, biologisk mangfold og økosystemtjenester. Den oppsummerer de siste års forskning på effektene økologisk drift har på mangfoldet i dyrkingslandskapet, og noen økosystemtjenester som pollinering, nedbryting og biologisk bekjempelse som mangfoldet sørger for.

Artsmangfoldet er et mål for kvaliteten på økosystemet. Størrelsen på jordene virker inn: jo større andel kantsoner, jo mer artsmangfold. Økt vekstskifte er positivt for artsmangfoldet på gården, og fravær av sprøyting med insekt- og ugrasmidler gir økt antall arter. Jordarbeiding og mekanisk ugrasbekjempelse derimot kan være like negativt for planter og dyr som kjemisk bekjempelse.

Åkerkanter er viktige tilholdssteder for både planter, insekter og fugler, og det er viktig for insektene at de har tilgang til blomstrende vekster gjennom hele sommeren. Plantebestandene på økologiske gårder er ofte mindre tett, noe som er en fordel for ville vekster.

Fuglearter som spiser insekter trives bedre med økologisk landbruk og småskala landskap, der de har større tilgang til mat. En studie fant 50 % flere fuglearter på små enn på store økologiske gårder.

Spesielt sommerfugler trives godt i økologisk drift. I en studie ble det funnet 20 % flere arter, og hele 60 % flere individer på økologiske enn på konvensjonelle gårder! For en del andre arter er både driftsmåten og landskapet viktig: det er mange insektarter som liker seg best i småskala landskap. Humler er mer tallrike på økologiske gårder, delvis på grunn av at det er mer eng i vekstskiftet.

Hele rapporten er lagt ut av SLUs Centrum för ekologisk produktion och konsumption. Du kan laste den ned her.

{F6AA7E35DF5C}

Kommentarer til artikkelen

Legg til ny kommentar:
  • Vis respekt for andre lesere og omtalte personer. Kommentaren kan være inntil 1000 tegn.

Kalender
Det er ingen aktiviteter i kalenderen for øyeblikket