Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Økologiske driftssystemer – hvordan kan de forandre landbruket?

Økologisk landbruk kan drives tett opp mot konvensjonell drift, men kan også være radikalt annerledes. Målet for økologisk landbruk  er å forandre(hele) det konvensjonelle landbruket, og måten vi driver jordbruk på. Gjennom NJF er nordiske forskere i full gang med planleggingen av  et seminar der vi vil diskutere  hvordan resultatene våre bidrar til dette ambisiøse målet. Det sier seniorforsker Anne-Kristin Løes ved Bioforsk.

Vi vil ikke bare vise de gode eksemplene, vi vil også ta opp hvordan vi fortsatt kan være en pådriver for å utvikle landbruket i en bærekraftig retning, sier Anne- Kristin Løes. Hun er leder i programkomiteen for seminaret som arrangeres i Danmark fra 21- 23. august, og oppfordrer norske forskere, veiledere, høyskolelærere og andre fagmiljø til å delta. Det er viktig at erfaringer fra alle de nordiske landene kommer fram på seminaret, og alle deltakere kan bidra med en poster eller holde innlegg.

Det er Nordiske jordbruksforskeres forening, NJF som arranger seminaret sammen med ICROFS –Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer, EPOK Centrum för ekologisk produktion och konsumtion.

.-Det er blitt en tradisjon at NJF arrangerer tverrfaglige seminar om økologisk landbruk hvert 4. år, og disse seminarene samler gjerne mer enn 100 deltakere, sier Løes

Vi vil ikke bare vise de gode eksemplene, vi vil også ta opp hvordan vi fortsatt kan være en pådriver for å utvikle landbruket i en bærekraftig retning, sier Anne- Kristin Løes.

Seminaret er organisert i fire spor: Sosial og økonomisk livskraft, bruk av fornybar energi, disponering av næringa i landbrukssystemene, og produksjonsnivå og bærekraft i husdyr og planteproduksjon. For hvert spor er det invitert en erfaren forsker som vil holde innledningsforedrag, og følge presentasjoner og diskusjoner i sitt spor gjennom hele arrangementet.  Susanne Padel, Tommy Dahlgaard, Christine Watson og Paolo Barberi har takket ja til disse oppdragene.

Danmark er ledende i Norden på økologisk produksjon og forbruk, og har mye å vise fram. Dag 2 blir derfor brukt til ekskursjoner), og man kan velge mellom en tur til planteproduksjonsgårder, husdyrgårder eller gårder med ekstra sterkt fokus på klima og miljøspørsmål.

Hele programmet finnes på nettsiden www.njf.nu. Fristen for å sende inn bidrag er 15. februar.