Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Adm.dir Nina Sundqvist i Matmerk presenterter øko-kampanjen under den Nasjonale økokongressen i Trondheim i begynnelsen av januar 2013. Foto: Anita Land

-Øko-kampanje i gang

I disse dager braker Norgeshistoriens største felles markedsføringskampanje løs for å gi forbrukerne kunnskap om økologisk matproduksjon. Aldri før har budskapet vært tydeligere: velg bort kunstige tilsetninger!

- Forbrukerne vet ikke nok om forskjellen på økologiskprodusert mat og ordinær mat. Derfor har vi valgt å ha et tydelig budskap slik at forbrukeren kan ta bevisste valg i kjøpsøyeblikket. Vi er heldige i Norge fordi  vi generelt produserer    god, kvalitetssikret  og solid mat. Imidlertid er den økologiske maten  produsert minimalt med kunstige tilsettingsstoffer  og råvareproduksjonen skjer uten bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler. Ja, økologisk mat gir deg faktisk det aller, aller beste naturen har å tilby, og det må vi få fram til forbrukeren, sier adm.dir Nina Sundqvist i Matmerk som står bak kampanjen.

Sist gang det var en større felles markedsføringskampanje  for økologisk mat i Norge var i 2008. Selv om salget av økologisk øker stadig mer, er det langt igjen for å nå det politiske målet om å omsette 15 % økologiske varer i 2020. Det skal det nå gjøres noe med. Gjennom året vil kampanjen særlig vektlegge økologisk kjøtt, egg og melk.

- Alle skal ha mulighet til å ta informerte kjøpsvalg og vi ønsker et stort matmangfold i butikkhyllene for å kjøpe mat som er naturlig, ekte, lokal, fersk, miljøvennlig, dyrevennlig, rettferdig og klimavennlig. I den sammenheng vil økologiske produkter være det naturlige valget for mange, siden produksjon et basert på naturens egne premisser, avrunder Sundqvist.

Det økologiske budskapet formidles til forbrukerne på TV, nettet og i papirannonser. Økologi  handler om langt mer enn en overfladisk trend blant unge urbane mennesker eller for ideologiske 68-ere. Økologisk mat er for alle. En bevisstgjøring vil gjøre at flere velger  "grønt" og maten får en tilleggsverdi når den kommer på bordet.

 

> Nettstedet økologisk.no er en veiviser i så måte.

> GENERISK ØKOLOGISK MARKEDSFØRING 2013 (foredraget til Nina Sundqvist på økokorgressen i Trondheim januar 2013)

> Om økologisk landbruk

 

Klikk på lenken under

Reklamefilm Økologisk mat fra Økologisk.no og Matmerk 2013

 

{F6AA7E35DF5C}